1. اکرم اصغریان
    Follow
  2. گرافیست، نقاش و تصویرگر

سایز: ۷۰×۵۰ (بوم) تکنیک: #اکرلیک
نام اثر: عبور سایز: ۷۰×۱۰۰ (بوم دیپ) تکنیک: #رنگ روغن
تصویرسازی داستان بهلول #سایز: ۴۲×۲۱ (مقوا) #تکنیک: #آبرنگ
نام اثر: #تاثیر پروانه ای سایز: ۷۰×۵۰ (مقوا بدون قاب) تکنیک: آب مرکب و مداد
نام اثر: تکامل سایز:۷۰×۵۰ (مقوا و با قاب سفید) تکنیک: #آب‌مرکب
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

yeganeprg
سمیرا زارع پور
نگین قیمی