1. فرهاد رفیعی
    Follow
  2. فرهاد رفیعی متولد 1357 شهر آبادان طراحی. نقاش و نگارگر تجربی استفاده از محضر استاد محمود فرشچیان. شرکت در بینالهای متعدد داخلی و خارجی شرکت در دوسالانه های ملی نگارگری شرکت در جشنواره هنرهای تجسمی فجر شرکت در دوسالانه هنر قرآنی و تذهیب رضوان مشهد شرکت در جشنواره هنر کتارا قطر 2018 شرکت در جشنواره هنر کتارا قطر 2019 آنلاین نمایشگاه نقاشی لارا گالری لندن 2021 حضور در رویداد نمایش و فروش کنسرت ارکستر سمفونیک کنسرت منطق الطیر در وست مینستر هال در لندن به رهبری استاد فرنوش بهزاد __

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

آیدین ساعی ارسی
az-g-t
الهام آذر