هنر عکاسی محفل عکاسی مهدی امیرزاده نام اثر: داستان نذری ولبخند خدا
این عکس از مجموعه چهار عکسی,لبخند خداست و داستانی در پشت چهار عکس هست و اثار کامل کننده هم هستند
…
#fineart#bnw#bnwphoto#photgraphers#bnw#artpic#photoart #mehdi_amirzadeh#نذری#عکاسی_سیاه_سفید#عکسداستان#عکس_داستان
7 0 2,894
1,400,000 تومانخرید اثر
نام اثر: داستان نذری ولبخند خدا این عکس از مجموعه چهار عکسی,لبخند خداست و داستان... ادامه
هنر عکاسی محفل عکاسی مهدی امیرزاده نام اثر:قرن ما قرنی چنین بود......
conceptual #conceptualphoto #conceptualart #fineart #artpic#
#عکاسی_مفهوم
Photographer #photographers #bnw #blackandwithe#
6 0 1,768
800,000 تومانخرید اثر
نام اثر:قرن ما قرنی چنین بود...... conceptual #conceptualphoto #conceptualart #f... ادامه
هنر عکاسی محفل عکاسی مهدی امیرزاده نام اثر:مرد چرم فروش… Leather seller
#پرتره #پرتره_خیابانی 
#streetphotography #streetportrait
#portrait 
#fineart #street_photography
8 0 1,507
800,000 تومانخرید اثر
نام اثر:مرد چرم فروش… Leather seller #پرتره #پرتره_خیابانی #streetphotography #... ادامه
هنر عکاسی محفل عکاسی مهدی امیرزاده نام اثر:کنتراست در معماری…
Contrast in architecture!…
#conceptualphotography #streetphotography #street_photography #fineart#photographer
13 1 1,650
900,000 تومانخرید اثر
نام اثر:کنتراست در معماری… Contrast in architecture!… #conceptualphotography #st... ادامه
هنر عکاسی برف Hossein Moghaddam حسین مقدم این عکس fineart است، نام عکس The Dark Force است... (نیروی تاریکی)
6 0 3,597
این عکس fineart است، نام عکس The Dark Force است... (نیروی تاریکی)
Loading