نتایج جست جو "چیدمان" در سایت 100هنر

16 0 19,351
محفل خوشنویسی
120X120CM
(فروخته شد) کلاژ، ۴لت ۶۰×۶۰ ترکیبی از ورق فلزات و اکریلیک روی مقوا، پرس شده رو... ادامه
19 0 27,651
محفل خوشنویسی
120X120CM
این اثر از ۴قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پرس ۹قطعه ۲۰×۲۰ بر روی یک  ... ادامه
16 0 35,045
محفل خوشنویسی
180X120CM
(فروخته شد) این اثر از ۶قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پرس ۹قطعه ۲۰×۲... ادامه
6 0 7,623
محفل سایر هنر ها
چیدمان از مجموعه مینیمال انداز ه30×40
6 1 8,434
محفل سایر هنر ها
چیدمان از مجموعه مینیمال متریال: چوب اندازه 40× 50
38 13 39,527
محفل خوشنویسی
120X180CM
(فروخته شد) این اثر از ۶قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پرس ۹قطعه ۲۰×۲... ادامه
19 4 32,839
محفل خوشنویسی
(فروخته شد) این اثر از ۶قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پرس ۹قطعه ۲۰×۲۰ ... ادامه
24 0 27,844
محفل خوشنویسی
(فروخته شد) این اثر از ۴قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پِرِس ۹قطعه ۲۰×۲... ادامه
17 0 10,347
محفل خوشنویسی
چیدمان حروف #اکریلیک روی #بوم_دیپ ابعاد 80×80
15 1 4,353
محفل نقاشی و گرافیک
چیدمان طبیعت بی‌جان امیرحسین حسن خانی
14 0 10,089
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان اثر : حفره 40/40 #نقاشى حجم دار تلفیق کاج و #رنگ روغن از مجموعه : حس ... ادامه
13 1 13,785
محفل عکاسی
نام عکس ترمه هدف از گرفتن عکس پرتره دختر ایرانی با استفاده از چیدمان و بک گراند... ادامه
5 0 3,899
محفل سایر هنر ها
چیدمان از مجموعه مینیمال متریال:چوب اندازه :30 ×40
14 0 12,660
محفل سایر هنر ها
معرق چیدمان متریال:چوب ایینه فلز سایز:۱۱۰×۶۰
10 0 5,552
محفل سایر هنر ها
چیدمان متریال:چوب فلز خاتم سایز:۹۰×۶۰
8 0 6,476
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان: The monkey (چیدمان حروف نستعلیق)
13 0 10,176
محفل سایر هنر ها
تابلوی کلاژ دریایی چیدمان سنگ و صدفهای طبیعی
1 0 3,155
محفل خوشنویسی
50X50CM
تکنیک حجم و چیدمان حروف ابعاد 50*50 1400لیلا باباخانی
2 0 5,855
محفل خوشنویسی
150X150CM
#ورق_طلا و #اکرولیک روی بوم دیپ سال خلق ۱۴۰۰ متن چیدمان کلمه «هو»
10 0 10,841
محفل خوشنویسی
240X240CM
کلاژ، متشکل از ۱۶ لت ۶۰×۶۰ با قابلیت چیدمان متغیر، امکان خرید به تعداد دلخواه، ... ادامه
6 0 7,434
محفل خوشنویسی
70X70CM
اکریلیک،ورق طلا ، چیدمان حروف ، ساجده صادقی
15 5 19,773
محفل خوشنویسی
180X180CM
(فروخته شد) این اثر از ۹قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پرس ۹قطعه ۲۰×۲... ادامه
Loading