نتایج جست جو "چیدمان" در سایت 100هنر

20 0 24,597
محفل خوشنویسی
120X120CM
(فروخته شد) کلاژ، ۴لت ۶۰×۶۰ ترکیبی از ورق فلزات و اکریلیک روی مقوا، پرس شده رو... ادامه
22 0 33,449
محفل خوشنویسی
120X120CM
(فروخته شد) این اثر از ۴قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پرس ۹قطعه ۲۰×۲... ادامه
18 0 43,774
محفل خوشنویسی
180X120CM
(فروخته شد) این اثر از ۶قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پرس ۹قطعه ۲۰×۲... ادامه
7 0 9,311
محفل سایر هنر ها
چیدمان از مجموعه مینیمال انداز ه30×40
7 1 10,387
محفل سایر هنر ها
چیدمان از مجموعه مینیمال متریال: چوب اندازه 40× 50
40 13 49,733
محفل خوشنویسی
120X180CM
(فروخته شد) این اثر از ۶قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پرس ۹قطعه ۲۰×۲... ادامه
20 4 42,056
محفل خوشنویسی
(فروخته شد) این اثر از ۶قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پرس ۹قطعه ۲۰×۲۰ ... ادامه
27 0 33,822
محفل خوشنویسی
(فروخته شد) این اثر از ۴قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پِرِس ۹قطعه ۲۰×۲... ادامه
17 0 11,574
محفل خوشنویسی
چیدمان حروف #اکریلیک روی #بوم_دیپ ابعاد 80×80
18 3 5,143
محفل نقاشی و گرافیک
چیدمان طبیعت بی‌جان امیرحسین حسن خانی
16 0 11,474
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان اثر : حفره 40/40 #نقاشى حجم دار تلفیق کاج و #رنگ روغن از مجموعه : حس ... ادامه
13 1 16,328
محفل عکاسی
نام عکس ترمه هدف از گرفتن عکس پرتره دختر ایرانی با استفاده از چیدمان و بک گراند... ادامه
6 0 4,295
محفل سایر هنر ها
چیدمان از مجموعه مینیمال متریال:چوب اندازه :30 ×40
17 0 15,029
محفل سایر هنر ها
معرق چیدمان متریال:چوب ایینه فلز سایز:۱۱۰×۶۰
12 0 6,331
محفل سایر هنر ها
چیدمان متریال:چوب فلز خاتم سایز:۹۰×۶۰
8 0 7,828
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان: The monkey (چیدمان حروف نستعلیق)
14 0 11,725
محفل سایر هنر ها
تابلوی کلاژ دریایی چیدمان سنگ و صدفهای طبیعی
3 0 4,667
محفل خوشنویسی
50X50CM
تکنیک حجم و چیدمان حروف ابعاد 50*50 1400لیلا باباخانی
5 1 6,919
محفل خوشنویسی
150X150CM
#ورق_طلا و #اکرولیک روی بوم دیپ سال خلق ۱۴۰۰ متن چیدمان کلمه «هو»
16 2 13,229
محفل خوشنویسی
240X240CM
کلاژ، متشکل از ۱۶ لت ۶۰×۶۰ با قابلیت چیدمان متغیر، امکان خرید به تعداد دلخواه، ... ادامه
6 0 8,624
محفل خوشنویسی
70X70CM
اکریلیک،ورق طلا ، چیدمان حروف ، ساجده صادقی
17 5 22,919
محفل خوشنویسی
180X180CM
(فروخته شد) این اثر از ۹قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پرس ۹قطعه ۲۰×۲... ادامه
1 0 1,583
محفل خوشنویسی
40X50CM
ترکیب ورق طلا و آکرلیک چیدمان حروف زهرا احمدی نژاد
Loading