نتایج جست جو "چیدمان" در سایت 100هنر

14 0 11,826
محفل خوشنویسی
120X120CM
(فروخته شد) کلاژ، ۴لت ۶۰×۶۰ ترکیبی از ورق فلزات و اکریلیک روی مقوا، پرس شده رو... ادامه
18 0 18,335
محفل خوشنویسی
120X120CM
این اثر از ۴قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پرس ۹قطعه ۲۰×۲۰ بر روی یک  ... ادامه
15 0 21,615
محفل خوشنویسی
180X120CM
(فروخته شد) این اثر از ۶قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پرس ۹قطعه ۲۰×۲... ادامه
6 0 5,029
محفل سایر هنر ها
چیدمان از مجموعه مینیمال انداز ه30×40
6 1 5,407
محفل سایر هنر ها
چیدمان از مجموعه مینیمال متریال: چوب اندازه 40× 50
37 13 25,885
محفل خوشنویسی
120X180CM
(فروخته شد) این اثر از ۶قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پرس ۹قطعه ۲۰×۲... ادامه
18 4 20,654
محفل خوشنویسی
(فروخته شد) این اثر از ۶قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پرس ۹قطعه ۲۰×۲۰ ... ادامه
23 0 18,464
محفل خوشنویسی
(فروخته شد) این اثر از ۴قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پِرِس ۹قطعه ۲۰×۲... ادامه
16 0 8,514
محفل خوشنویسی
چیدمان حروف #اکریلیک روی #بوم_دیپ ابعاد 80×80
13 1 3,413
محفل نقاشی و گرافیک
چیدمان طبیعت بی‌جان امیرحسین حسن خانی
13 0 8,220
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان اثر : حفره 40/40 #نقاشى حجم دار تلفیق کاج و #رنگ روغن از مجموعه : حس ... ادامه
12 1 10,537
محفل عکاسی
نام عکس ترمه هدف از گرفتن عکس پرتره دختر ایرانی با استفاده از چیدمان و بک گراند... ادامه
5 0 3,400
محفل سایر هنر ها
چیدمان از مجموعه مینیمال متریال:چوب اندازه :30 ×40
13 0 10,132
محفل سایر هنر ها
معرق چیدمان متریال:چوب ایینه فلز سایز:۱۱۰×۶۰
10 0 4,591
محفل سایر هنر ها
چیدمان متریال:چوب فلز خاتم سایز:۹۰×۶۰
7 0 4,444
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان: The monkey (چیدمان حروف نستعلیق)
12 0 8,060
محفل سایر هنر ها
تابلوی کلاژ دریایی چیدمان سنگ و صدفهای طبیعی
0 0 4,138
محفل خوشنویسی
150X150CM
#ورق_طلا و #اکرولیک روی بوم دیپ سال خلق ۱۴۰۰ متن چیدمان کلمه «هو»
8 0 7,675
محفل خوشنویسی
240X240CM
کلاژ، متشکل از ۱۶ لت ۶۰×۶۰ با قابلیت چیدمان متغیر، امکان خرید به تعداد دلخواه، ... ادامه
6 0 5,604
محفل خوشنویسی
70X70CM
اکریلیک،ورق طلا ، چیدمان حروف ، ساجده صادقی
14 5 15,242
محفل خوشنویسی
180X180CM
(فروخته شد) این اثر از ۹قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پرس ۹قطعه ۲۰×۲... ادامه
4 2 1,480
محفل خوشنویسی
60X90CM
تابلو نقاشی خط #چیدمان_حروف رنگ اکریلیک
4 0 7,933
محفل نقاشی و گرافیک
این اثر نوعی چیدمان با فرم های ساده شده از حروف واشیاء است که اجرای کامپیوتری شد... ادامه
Loading