نتایج جست جو "پارچه" در سایت 100هنر

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک الهام حسین پور اندازه تقریبی ۱۲۰×۱۳۰، آکرلیک ، پارچه بوم #فروخته_شد
فروخته شد
37 0 20,623
محفل نقاشی و گرافیک
اندازه تقریبی ۱۲۰×۱۳۰، آکرلیک ، پارچه بوم #فروخته_شد
11 1 8,082
محفل نقاشی و گرافیک
150X100CM
زهرا شیرکوند _بدون عنوان _1401_ اکریلیک روی پارچه بوم #طبیعت #اکریلیک #شیرکوند #... ادامه
42 2 18,509
محفل نقاشی و گرافیک
30X36CM
اکرولیک روی پارچه بوم Acrylic on canvas ۱۴۰۲
28 0 13,538
محفل نقاشی و گرافیک
32X40CM
اکرولیک روی پارچه بوم حمید شاطری ۱۴۰۲
19 0 8,465
محفل نقاشی و گرافیک
54X60CM
اکرولیک روی پارچه بوم حمید شاطری
21 0 8,066
محفل نقاشی و گرافیک
24X31CM
اکرولیک روی پارچه بوم حمید شاطری ۱۴۰۲
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک حمید شاطری اکرولیک روی پارچه بوم
#فروخته_شد
فروخته شد
45 8 15,734
محفل نقاشی و گرافیک
42X49CM
اکرولیک روی پارچه بوم #فروخته_شد
7 0 6,687
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
اکرولیک روی پارچه بوم‌/ ۱۳۹۹/ صلح و شادی / فاطمه آقاکبیری
26 1 16,810
محفل نقاشی و گرافیک
65X170CM
رنگ روغن رو بوم پارچه #نام کار میدان #مجید قراگوزلو
25 0 7,415
محفل نقاشی و گرافیک
65X78CM
اکرولیک روی پارچه بوم
12 0 11,027
محفل نقاشی و گرافیک
29X32CM
نقاشی ترکیب مواد روی پارچه بوم 1391 آخرین عروسک مرجان نعمتی #بدون-قاب
32 4 7,963
محفل نقاشی و گرافیک
35X41CM
اکرولیک روی پارچه بوم . با قاب
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک حمید شاطری اکرولیک روی  پارچه بوم / 90x72 /همراه با قاب
#فروخته_شد
فروخته شد
29 2 8,064
محفل نقاشی و گرافیک
90X72CM
اکرولیک روی پارچه بوم / 90x72 /همراه با قاب #فروخته_شد
9 0 10,400
محفل خوشنویسی
150X150CM
تکنیک رنگ اکرلیک پارچه بوم
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حسین عبدالسلام النعمی تکنیک رنگ اکرلیک پارچه بوم
#فروخته_شد
فروخته شد
5 0 9,128
محفل خوشنویسی
150X150CM
تکنیک رنگ اکرلیک پارچه بوم #فروخته_شد
6 0 10,093
محفل خوشنویسی
150X150CM
تکنیک رنگ اکرلیک پارچه بوم
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک حمید شاطری اکرولیک روی پارچه بوم  اندازه : 29x33  
با قاب
#فروخته_شد
فروخته شد
48 2 25,000
محفل نقاشی و گرافیک
29X33CM
اکرولیک روی پارچه بوم اندازه : 29x33 با قاب #فروخته_شد
11 0 19,707
محفل نقاشی و گرافیک
90X90CM
#اکرلیک #کلاژ #روزنامه #کاغذ #پارچه #بوم سال خلق اثر: پاییز ۹۸ نام اثر: شب‌های... ادامه
30 3 15,271
محفل نقاشی و گرافیک
75X56CM
اکرولیک . روی پارچه بوم . اندازه : 56x75 با قاب ۱۴۰۰
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک حمید شاطری اکرولیک روی پارچه بوم
اندازه : 57x41 با قاب
#فروخته_شد
فروخته شد
48 11 16,226
محفل نقاشی و گرافیک
41X57CM
اکرولیک روی پارچه بوم اندازه : 57x41 با قاب #فروخته_شد
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک حمید شاطری اکریلیک روی پارچه بوم+ قاب -
اندازه : 97×68
#فروخته_شد
فروخته شد
58 5 20,457
محفل نقاشی و گرافیک
68X97CM
اکریلیک روی پارچه بوم+ قاب - اندازه : 97×68 #فروخته_شد
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک حمید شاطری اکرولیک روی پارچه بوم
اندازه 32×44
#فروخته_شد
فروخته شد
47 5 9,210
محفل نقاشی و گرافیک
32X34CM
اکرولیک روی پارچه بوم اندازه 32×44 #فروخته_شد
27 2 8,692
محفل نقاشی و گرافیک
96X123CM
عنوان در هم تنیده، آکرلیک، پارچه بوم بدون کلاف و چهارچوب ،۱۲۳×۹۶
32 0 30,817
محفل خوشنویسی
90X90CM
مرغ بسمل .. اکرولیک و مرکب و ورق طلا روی پارچه اندازه ۹۰×۹۰. فروخته شد... ... ادامه
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک الهام حسین پور بدون عنوان، اکرلیک روی بوم دیپ ۷۰×۵۰
( پشت پارچه این اثر نقاشی دیگری بوده که با رنگ سفید پوشانده شده )
#فروخته_شد
فروخته شد
28 0 8,598
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
بدون عنوان، اکرلیک روی بوم دیپ ۷۰×۵۰ ( پشت پارچه این اثر نقاشی دیگری بوده که با... ادامه
هنر نقاشی و گرافیک نقاشی سورئال الهام حسین پور #اکرلیک روی پارچه بوم
ابعاد۱۱۰×۹۰
#فروخته_شد
فروخته شد
161 4 21,911
نقاشی سورئال
90X110CM
#اکرلیک روی پارچه بوم ابعاد۱۱۰×۹۰ #فروخته_شد
Loading