نتایج جست جو "معرقکاری" در سایت 100هنر

27 12 32,353
محفل شعر و داستان
1 0 1,990
محفل سایر هنر ها
40X50CM
#تابلو معرقکاری_چوب ،سال ۱۳۹۹ ساخته شده ،تکنیک تفکیک رنگ.
27 11 25,566
2 1 15,888
محفل سایر هنر ها
تابلوی معرق منبت ، کاردست سایز: 70*90 چوبهای:گردو، افرا،سنجد، سرخدار،عناب و...... ادامه
Loading