نتایج جست جو "معرقکاری" در سایت 100هنر

33 13 57,742
محفل شعر و داستان
1 0 4,930
محفل سایر هنر ها
40X50CM
#تابلو معرقکاری_چوب ،سال ۱۳۹۹ ساخته شده ،تکنیک تفکیک رنگ.
2 1 20,510
محفل سایر هنر ها
تابلوی معرق منبت ، کاردست سایز: 70*90 چوبهای:گردو، افرا،سنجد، سرخدار،عناب و...... ادامه
Loading