نتایج جست جو "معرقکاری" در سایت 100هنر

30 13 48,673
محفل شعر و داستان
1 0 3,874
محفل سایر هنر ها
40X50CM
#تابلو معرقکاری_چوب ،سال ۱۳۹۹ ساخته شده ،تکنیک تفکیک رنگ.
28 11 39,761
2 1 18,867
محفل سایر هنر ها
تابلوی معرق منبت ، کاردست سایز: 70*90 چوبهای:گردو، افرا،سنجد، سرخدار،عناب و...... ادامه
Loading