اثر مسیب عبدلپور در هنر شعر و داستان : محفل شعر و داستان

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/133882


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مرتضی دوره گرد(هیوا)
محسن پورحاتم
محمد دادستان