نتایج جست جو "شعر_آزاد" در سایت 100هنر

23 1 45,810
محفل شعر و داستان
"گلوله گیلاس" عشق، هسته ی گیلاسی ست ناگهان؛ پریده در انحنای گلوی غافل پیراهنت. ن... ادامه
34 13 67,893
محفل شعر و داستان
Loading