نتایج جست جو "شعر_آزاد" در سایت 100هنر

22 1 36,185
محفل شعر و داستان
"گلوله گیلاس" عشق، هسته ی گیلاسی ست ناگهان؛ پریده در انحنای گلوی غافل پیراهنت. ن... ادامه
31 13 51,096
محفل شعر و داستان
Loading