نتایج جست جو "شعر_آزاد" در سایت 100هنر

19 0 26,679
محفل شعر و داستان
"گلوله گیلاس" عشق، هسته ی گیلاسی ست ناگهان؛ پریده در انحنای گلوی غافل پیراهنت. ن... ادامه
27 12 32,341
محفل شعر و داستان
27 11 25,554
Loading