نتایج جست جو "شعر_آزاد" در سایت 100هنر

22 1 33,612
محفل شعر و داستان
"گلوله گیلاس" عشق، هسته ی گیلاسی ست ناگهان؛ پریده در انحنای گلوی غافل پیراهنت. ن... ادامه
30 13 46,274
محفل شعر و داستان
28 11 37,626
Loading