نتایج جست جو "سیاه_مشق" در سایت 100هنر

13 1 14,970
محفل خوشنویسی
24X37CM
#سیاه_مشق جلی قلم هفت میلیمتر
10 0 26,394
محفل خوشنویسی
50X50CM
نام قطعه: #امید #سیاه_مشق #هنر_ایرانی #مجید_رجایی مرکب اکرولیک اشمینک آلمان،... ادامه
6 1 15,243
محفل خوشنویسی
26X36CM
#سیاه_مشق ، کاغذ آهار ابروباد دست ساز ، سال۱۳۹۹، خوشنویس : ایوب ارشادی
4 1 15,491
محفل خوشنویسی
24X34CM
نام اثر : #سیاه_مشق، شعر #حافظ ، واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند ...... ... ادامه
11 1 7,206
محفل خوشنویسی
#سیاه_مشق جلی ابعاد با احتساب پاسپارتو: ۵۰\۷۰
10 0 13,436
محفل خوشنویسی
120X70CM
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر ترکیب تکنیکهای برجسته شاپان اکریلیک و پتینه روی بوم... ادامه
1 1 9,185
محفل خوشنویسی
29X29CM
نام اثر :قافله عمر #سیاه_مشق ،مقوا ابروباد دست ساز ،سال ۱۳۹۹ ، خوشنویس : ایوب ارشادی
8 5 10,254
محفل خوشنویسی
نیست در من جنبشى از ذات من اوست در من دم به دم جنبش فکن سطر سیاه مشقى مرکب سنتى... ادامه
0 0 1,654
محفل خوشنویسی
24X34CM
نام اثر:عشق امیر متن:هر چه گویم عشق از آن برتر بود عشق امیر المومنین حیدر بود... ادامه
0 0 1,548
محفل خوشنویسی
24X34CM
نام اثر:ما هم به علی نازیم متن:هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم #سیاه_مشق سال1400
0 0 2,683
محفل خوشنویسی
22X32CM
نام اثر:عاشقان #سیاه_مشق متن:عاشقان رهرو صحرای جنون اند ولی دل دیوانه ی ما گم ... ادامه
0 0 1,902
محفل خوشنویسی
21X29CM
نام اثر:به کس نیارم پناه متن:به کس نیارم پناه به جز خدای بزرگ که اوست باقی و سر... ادامه
0 0 1,712
محفل خوشنویسی
21X29CM
نام اثر:هو علی علی مولا متن:هو علی علی مولا ما گروه مستان را امشب از کرم جانا ب... ادامه
0 0 2,022
محفل خوشنویسی
15X21CM
نام اثر:صبح است ساقیا #سیاه_مشق سال1399
4 0 5,301
محفل خوشنویسی
120X80CM
جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است تکنیک ورق طلا.برجسته.اکریلیک اجرا شده روی ب... ادامه
2 0 2,667
محفل خوشنویسی
#سیاه_مشق با استفاده از مرکب خوشنویسی در قطع ۲۱×۲۹ به همراه قاب و پاسپارتو
Loading