نتایج جست جو "راپید" در سایت 100هنر

16 0 11,085
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
نام اثر: آسمان آرمیده راپید، ماژیک روی مقوا
9 0 10,732
محفل نقاشی و گرافیک
50X40CM
راپید روی کاغذ کشیده شده روی شاسی. با پاسپار تو و قاب
14 0 10,139
محفل نقاشی و گرافیک
42X30CM
رنگ روغن و راپید نام اثر: ش.ر.ا.ب و سبزیجات_2020 شکفته افراسیابی
10 1 10,471
محفل نقاشی و گرافیک
30X42CM
رنگ روغن و راپید نام اثر: من نمیدانم شبها چه اتفاقی می افتد_ ٢٠٢٠ شکفته افراسیابی
10 0 8,990
محفل نقاشی و گرافیک
30X42CM
رنگ روغن_راپید نام اثر: فراموشی _ ٢٠٢٠ شکفته افراسیابی
23 1 44,377
محفل نقاشی و گرافیک
25X33CM
نام اثر: کماندار با استفاده از ماژیک،راپید و گواش طلایی روی مقوای نازک سال 140... ادامه
17 2 20,097
محفل نقاشی و گرافیک
10X10CM
راپید، مرکب روی مقوا. اثر اورجینال می باشد. 29 cm
13 0 23,511
محفل نقاشی و گرافیک
32X46CM
#ذهنی #اورجینال #مدرن تکنیک راپید بر روی مقوا ابعاد 46*32
10 0 23,093
محفل نقاشی و گرافیک
32X46CM
#ذهنی #اورجینال #مدرن تکنیک راپید بر روی مقوا ابعاد 46*32
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک مهناز وزیری #ذهنی#اورجینال#مدرن 
تکنیک راپید بر روی مقوا
ابعاد 46*32
قاب شده 
#فروخته_شد
فروخته شد
7 0 21,850
محفل نقاشی و گرافیک
32X46CM
#ذهنی #اورجینال #مدرن تکنیک راپید بر روی مقوا ابعاد 46*32 قاب شده #فروخته_شد
21 0 45,059
محفل نقاشی و گرافیک
48X38CM
راپید روی کاغذ شاسی شده با پاسپارتو و قاب ۱۳۹۹ از مجموعه انقراض محمدرضا باقری
8 0 20,913
محفل نقاشی و گرافیک
40X50CM
راپید و اکرلیک روی چوب ( ۴۰× ۵۰ با احتساب پاسپارتو و قاب)
12 0 19,961
محفل نقاشی و گرافیک
50X40CM
راپید روی کاغذ کشیده شده روی شاسی. با پاسپار تو و قاب
12 0 28,587
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
راپید روی مقوا
12 1 37,981
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر : Final Sin تاریخ انتشار : 2020 طراحی روی کاغذ - راپید - سبک آزاد سایز: ... ادامه
7 0 38,200
محفل نقاشی و گرافیک
21X42CM
# ابعاد ۴۲*۲۱ #متریال رنگ گواش، راپید روی مقوا
32 2 64,944
محفل نقاشی و گرافیک
25X33CM
#مینیاتور #فانتزی "الهه نگهبان" با استفاده از ماژیک و راپید و ورق طلا سایز:33*25
23 4 65,677
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
این اثر قاب شده و روی مقوا ۱۰۰x۷۰ کار شده و نگارگری مدرن نشان می‌دهد و با راپید ... ادامه
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک زهرا معتمدنیا #مینیاتور#فانتزی #داریوش_بزرگ
ماژیک و راپید و گواش طلایی
#فروخته_شد
سایز:33*25
فروخته شد
41 3 73,265
محفل نقاشی و گرافیک
33X25CM
#مینیاتور #فانتزی #داریوش_بزرگ ماژیک و راپید و گواش طلایی #فروخته_شد سایز:33*25
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک زهرا معتمدنیا #مینیاتور#فانتزی مسیح
ماژیک و راپید و گواش طلایی
#فروخته_شد
سایز:33*25
فروخته شد
37 2 72,976
محفل نقاشی و گرافیک
25X33CM
#مینیاتور #فانتزی مسیح ماژیک و راپید و گواش طلایی #فروخته_شد سایز:33*25
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک زهرا معتمدنیا #مینیاتور #فانتزی از آرتمیس
ماژیک و راپید و گواش طلایی
#فروخته_شد
سایز:33*25
فروخته شد
36 3 73,515
محفل نقاشی و گرافیک
33X25CM
#مینیاتور #فانتزی از آرتمیس ماژیک و راپید و گواش طلایی #فروخته_شد سایز:33*25
36 1 36,149
محفل نقاشی و گرافیک
40X30CM
ابعاد 30*40 و تکنیک راپید
20 1 47,611
محفل نقاشی و گرافیک
#نقاشی ذهنی تجسمی متریال آبرنگ، راپید و‌ خودکار روی مقوا سایز اثر‌ ۱۰۰*۷۰
17 2 33,162
محفل نقاشی و گرافیک
34X25CM
اکولین و راپید 25×34
Loading