نتایج جست جو "بردیا" در سایت 100هنر

10 0 129,015
شعر دلتنگی
دل و دلتنگی : ----------------------- دلم تنگ است ، تنگ است برای همه دلتنگی ... ادامه
2 0 24,545
محفل شعر و داستان
آسمان : ------------- باز می چیند دلم از چشمانت افسوس و حرمان و غم و عصیان را... ادامه
3 0 40,506
شعر دلتنگی
دل خسته : رهایت می کنم و خواهم رفت در یکی از این شبها که میرسند از پس غروب نم... ادامه
5 0 31,297
محفل شعر و داستان
تو کشیدی عکسم را در سایه تو نوشتی بر سطح مرداب ، نامم را خار رویاندی به زیر پا... ادامه
5 0 6,598
محفل شعر و داستان
گر چه افکندی بر زمینم و میشوم خاک ، می روید بحر مستی از تنم بوتۀ تاک می... ادامه
5 0 6,056
محفل شعر و داستان
خوانده ام تو را در مه از اول ، از همیشه ، نوشته ام نامت را بر برگ ، بر سط... ادامه
6 0 6,608
محفل شعر و داستان
مگذار هرگز ، پای بر جای پای من ترسم که شوی غرق در های های من می رسد فردا ... ادامه
6 0 22,999
محفل شعر و داستان
می شکفد از دلِ خاک ، رنگ ارغوان باد ، می کُند بازی با گلهای زعفران آب می شود... ادامه
6 0 5,852
محفل شعر و داستان
رها یعنی ، چشم به در دوختن قدم زدن در باران به یادی سوختن رها یعنی ، دری... ادامه
Loading