اثر جواد یوسف زاده در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/93624

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی جواد یوسف زاده طواف ..‌
تکرار کلمه مقدس الله تحت تاثیر فاجعه منا 

فروخته شده
19 0 12,365
محفل خوشنویسی
طواف ..‌ تکرار کلمه مقدس الله تحت تاثیر فاجعه منا فروخته شده

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

امیرکاظمی سرچشمه
Abdolreza Rabeti
sadeghchavoshi