اثر A-M در هنر شعر و داستان : شعر سراب

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/20277

هنر شعر و داستان شعر سراب A-M آه...
داشتم میگفتم
هرچه باید می شنید اما
قصه ی عاشق پر از وهم است و اندوهِ  سراسر
می شنید اما 
برایش باورش مشکل

آه آری باز..
داشتم می گفتم
هر چه در من بود 
سرنوشت آتش و آشوب
می شنید اما
برایش باورش مشکل

می توانست او اگر می خواست
قصه هایم را کند باور
قصه ی افسون بی مرز نگاهش
از سحر تا شب
می شنید اما
برایش باورش مشکل

قصه ام را باز می گویم
داستان باور و انکار
با تمام فصل هایش می شود تکرار
از زبان قلب می خوانم برایش
می شنید اما 
برایش باورش مشکل
28 1 25,980
شعر سراب
آه... داشتم میگفتم هرچه باید می شنید اما قصه ی عاشق پر از وهم است و اندوهِ سراسر می شنید اما ... ادامه

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

سیدمحمد نقیب
احسنت
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سیده زینت نظام دوست تکلیمی
نیما حیدرپور
سایه