1. سیدمحمد نقیب
    Follow
  2. لیسانس نقاشی دانشکده چمران شوشتر

4 1 850
محفل نقاشی و گرافیک
22X40CM
رنگ روغن روی مقوا .کار اورجینال
7 2 2,029
محفل نقاشی و گرافیک
26X33CM
سایزباقاب 26*33پاستل گچی روی مقوا
6 1 1,898
محفل نقاشی و گرافیک
2X29X29CM
29*29سایز باقاب پاستل گچی روی مقوا
9 3 1,312
محفل نقاشی و گرافیک
35X45CM
رنگ روغن روی چوب(پارچه بوم نصب شده روی چوب)
37 2 4,975
محفل نقاشی و گرافیک
18*20ترکیب مواد روی مقوا
41 2 1,951
محفل نقاشی و گرافیک
18*20ترکیب مواد روی مقوا
45 2 5,013
محفل نقاشی و گرافیک
18*20ترکیب مواد روی مقوا
48 3 5,407
محفل نقاشی و گرافیک
20*18ترکیب مواد روی مقوا(خدامُرده)
91 6 9,014
نقاشی پنجره
17*17ترکیب مواد روی مقوا
11 2 799
محفل نقاشی و گرافیک
27*27ترکیب مواد روی چوب .تاجدارن جهان تاج نهند ، گرتو تاج آوری همه سر به نهند
73 4 11,275
نقاشی پنجره
18*24 ترکیب مواد روی مقوا(از مجموعه خاطره)زندگی، فهم نفهمیدن هاست زندگی، پنجره... ادامه
49 3 5,822
نقاشی پنجره
17*22ذغال روی مقوا( در ظلمتم تو نور پنجره ام باش همچون صدای آرام یک نسیم)
19 2 1,558
محفل نقاشی و گرافیک
27*27ترکیب مواد روی چوب
16 1 1,014
محفل نقاشی و گرافیک
50X50CM
50*50 اکرلیک روی بوم
71 7 8,406
محفل نقاشی و گرافیک
18*24ترکیب مواد روی مقوا ازمجموعه خاطره
59 4 3,235
محفل نقاشی و گرافیک
26*31ترکیب مواد روی مقوا
66 4 2,891
محفل نقاشی و گرافیک
18*24گرافیت وآبرنگ روی مقوا
51 1 2,721
محفل نقاشی و گرافیک
18*24گرافیت آبرنگ روی مقوا
58 3 2,725
محفل نقاشی و گرافیک
18*24گرافیت وآبرنگ روی مقوا
94 7 15,611
محفل نقاشی و گرافیک
35X50CM
ترکیب مواد روی مقوای ماکت اندازه35*50
68 5 7,891
محفل نقاشی و گرافیک
18*24ترکیب مواد روی مقوا ازمجموعه خاطره
67 2 13,993
محفل نقاشی و گرافیک
ترکیب مواد روی مقوا اندازه18*24
68 5 5,194
محفل نقاشی و گرافیک
16*35ترکیب مواد روی چوب ازمجموعه خاطره
62 3 5,024
محفل نقاشی و گرافیک
22*30ترکیب مواد روی چوب ازمجمعه خاطره
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

پریسا حسینی
Baran_e_bahari
رضا غفوری