1. سیدمحمد نقیب
    Follow
  2. لیسانس نقاشی دانشکده چمران شوشتر

30 2 4,024
محفل نقاشی و گرافیک
18*20ترکیب مواد روی مقوا
33 2 1,336
محفل نقاشی و گرافیک
18*20ترکیب مواد روی مقوا
36 1 4,068
محفل نقاشی و گرافیک
18*20ترکیب مواد روی مقوا
38 3 4,092
محفل نقاشی و گرافیک
20*18ترکیب مواد روی مقوا(خدامُرده)
91 6 7,629
نقاشی پنجره
17*17ترکیب مواد روی مقوا
8 2 285
محفل نقاشی و گرافیک
27*27ترکیب مواد روی چوب .تاجدارن جهان تاج نهند ، گرتو تاج آوری همه سر به نهند
73 4 8,176
نقاشی پنجره
18*24 ترکیب مواد روی مقوا(از مجموعه خاطره)زندگی، فهم نفهمیدن هاست زندگی، پنجره... ادامه
49 3 3,163
نقاشی پنجره
17*22ذغال روی مقوا( در ظلمتم تو نور پنجره ام باش همچون صدای آرام یک نسیم)
67 7 7,439
محفل نقاشی و گرافیک
18*24ترکیب مواد روی مقوا ازمجموعه خاطره
57 4 2,745
محفل نقاشی و گرافیک
26*31ترکیب مواد روی مقوا
64 4 2,105
محفل نقاشی و گرافیک
18*24گرافیت وآبرنگ روی مقوا
50 1 1,937
محفل نقاشی و گرافیک
18*24گرافیت آبرنگ روی مقوا
56 3 1,950
محفل نقاشی و گرافیک
18*24گرافیت وآبرنگ روی مقوا
93 7 14,355
محفل نقاشی و گرافیک
ترکیب مواد روی مقوای ماکت اندازه35*50
66 4 7,018
محفل نقاشی و گرافیک
18*24ترکیب مواد روی مقوا ازمجموعه خاطره
67 2 13,236
محفل نقاشی و گرافیک
ترکیب مواد روی مقوا اندازه18*24
67 5 4,511
محفل نقاشی و گرافیک
16*35ترکیب مواد روی چوب ازمجموعه خاطره
61 3 4,378
محفل نقاشی و گرافیک
22*30ترکیب مواد روی چوب ازمجمعه خاطره
41 0 1,612
محفل نقاشی و گرافیک
اندازه با قاب 33*28ابرنگ روی مقوا(پاسپارتو7cm)
40 0 1,441
محفل نقاشی و گرافیک
اندازه با قاب32*25آبرنگ روی مقوا(پاسپارتو5cm)
36 0 3,053
محفل نقاشی و گرافیک
اندازه با قاب 32*23ابرنگ روی مقوا(پاسپارتو5cm)
52 3 4,317
محفل نقاشی و گرافیک
22*30ترکیب مواد روی چوب ازمجموعه خاطره
45 3 1,362
محفل نقاشی و گرافیک
اندازه با قاب 29*34رنگ روغن روی چوب
38 2 1,219
محفل نقاشی و گرافیک
اندازه با قاب24*34رنگ روغن روی چوب
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

leylahonar
mina-b
ندا نکته دان