1. سیدمحمد نقیب
    Follow
  2. لیسانس نقاشی دانشکده چمران شوشتر

6 1 413
محفل نقاشی و گرافیک
26X33CM
سایزباقاب 26*33پاستل گچی روی مقوا
5 1 378
محفل نقاشی و گرافیک
2X29X29CM
29*29سایز باقاب پاستل گچی روی مقوا
8 2 907
محفل نقاشی و گرافیک
35X45CM
رنگ روغن روی چوب(پارچه بوم نصب شده روی چوب)
37 2 4,677
محفل نقاشی و گرافیک
18*20ترکیب مواد روی مقوا
41 2 1,743
محفل نقاشی و گرافیک
18*20ترکیب مواد روی مقوا
45 1 4,709
محفل نقاشی و گرافیک
18*20ترکیب مواد روی مقوا
48 3 4,898
محفل نقاشی و گرافیک
20*18ترکیب مواد روی مقوا(خدامُرده)
91 6 8,428
نقاشی پنجره
17*17ترکیب مواد روی مقوا
11 2 613
محفل نقاشی و گرافیک
27*27ترکیب مواد روی چوب .تاجدارن جهان تاج نهند ، گرتو تاج آوری همه سر به نهند
73 4 9,817
نقاشی پنجره
18*24 ترکیب مواد روی مقوا(از مجموعه خاطره)زندگی، فهم نفهمیدن هاست زندگی، پنجره... ادامه
49 3 4,417
نقاشی پنجره
17*22ذغال روی مقوا( در ظلمتم تو نور پنجره ام باش همچون صدای آرام یک نسیم)
19 2 1,358
محفل نقاشی و گرافیک
27*27ترکیب مواد روی چوب
16 1 834
محفل نقاشی و گرافیک
50X50CM
50*50 اکرلیک روی بوم
71 7 8,020
محفل نقاشی و گرافیک
18*24ترکیب مواد روی مقوا ازمجموعه خاطره
59 4 3,085
محفل نقاشی و گرافیک
26*31ترکیب مواد روی مقوا
66 4 2,614
محفل نقاشی و گرافیک
18*24گرافیت وآبرنگ روی مقوا
51 1 2,445
محفل نقاشی و گرافیک
18*24گرافیت آبرنگ روی مقوا
58 3 2,454
محفل نقاشی و گرافیک
18*24گرافیت وآبرنگ روی مقوا
94 7 15,178
محفل نقاشی و گرافیک
ترکیب مواد روی مقوای ماکت اندازه35*50
68 5 7,570
محفل نقاشی و گرافیک
18*24ترکیب مواد روی مقوا ازمجموعه خاطره
67 2 13,717
محفل نقاشی و گرافیک
ترکیب مواد روی مقوا اندازه18*24
68 5 4,923
محفل نقاشی و گرافیک
16*35ترکیب مواد روی چوب ازمجموعه خاطره
62 3 4,775
محفل نقاشی و گرافیک
22*30ترکیب مواد روی چوب ازمجمعه خاطره
41 0 2,216
محفل نقاشی و گرافیک
اندازه با قاب 33*28ابرنگ روی مقوا(پاسپارتو7cm)
40 0 1,766
محفل نقاشی و گرافیک
اندازه با قاب32*25آبرنگ روی مقوا(پاسپارتو5cm)
37 0 3,734
محفل نقاشی و گرافیک
اندازه با قاب 32*23ابرنگ روی مقوا(پاسپارتو5cm)
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Vida fahimi
محبوبه افضلی
شروین کندری