اثر ایوب در هنر موسیقی : اجرای اصفهان

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/20079

25 1 8,086
اجرای اصفهان
بدون عنوان

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

علیرضاعبادی
آفرین بر سرپنجه هنرآفرین شما
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

آراد ادیبی
raminazimian
شیوا قهرمان نژاد