اثر Maryam Haseli در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/190393

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی Maryam Haseli مریم حاصلی
عنوان اثر: تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی
ترکیب مواد روی بوم
1 0 629
محفل خوشنویسی
40X40CM
مریم حاصلی عنوان اثر: تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی ترکیب مواد روی بوم

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حسین نصیرپور
محمود نعمتی
کافه هنر