1. کیوان خوش سیر
    Follow
  2. کارشناسی ارشد مهندس نرم افزار کامپیوتر، با سابقه شغلی مدیریت در بنگاههای مالی، علائق شخصی ام نقاشی با هرچیزی و گرافیک و انیمیشن سازی دیجیتال، عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر من تجربیات هنری خود را به صورت خودآموز کسب کردم لذا هر آنچه کشیدم و میکشم از درون خود واقعی من و بر حسب تجربه خودم و برآمده از احساسات شخصی خودم هست، تابلوهای من برای فروش و بیزینس کشیده نشده بودند، هرکدامشان بنا به دلیل و حس و حال زمان خود بر بوم منعکس شد، نقاشی ، گرافیک و کارهای هنری من، دلی و بر حسب علاقه درونی ام هست و ارتباطی با تحصیلات و شغل بنده ندارد. قصد فروش هیچکدام را نیز نداشتم اما اکنون برخی از آنها را برای فروش میگذارم ، اینها احساسات من و بعضا خود واقعی من هستند که در فراخور زمان هرکدام به شکلی از درون برآمده و بر بیرون و بر بوم منعکس شدند، حداقل ارزشی که گمان میکنم میبایست برایشان در نظر بگیرم را قرار میدهم، باشد که خریدار منحصر هرکدام را به فراخور احساسش دریابد. ( در مورد متریالها همگی با رنگ روغن وینزور پرداخت شده اند )

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Mehdi Fazli
Alaleh Rashidian
انسیه شیرازی