اثر مشیری در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/155830

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مشیری مقوی سورمه  ای با مرکب طلایی به تحریر رسیده است . 
تاریخ تحریر آذر ۱۳۹۹ مشیری
0 0 201
محفل خوشنویسی
20X50CM
مقوی سورمه ای با مرکب طلایی به تحریر رسیده است . تاریخ تحریر آذر ۱۳۹۹ مشیری

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

masoud fazlollahi
زینب مرادی
منیرالسادات اتشی