اثر محمد مظهری در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/153331

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی محمد مظهری پادشاه حقیقی است انسان، عقل اینجا وزیر خواهد بود...
بخشی از کولاژ
3 0 331
محفل خوشنویسی
20X20CM
پادشاه حقیقی است انسان، عقل اینجا وزیر خواهد بود... بخشی از کولاژ

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محسن طاهری مطلق
علی رنجبریان
منیرالسادات اتشی