اثر صادق اکبری در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/138577

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک صادق اکبری عنوان:انسان و پرنده
7 1 822
عنوان:انسان و پرنده

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

سیدمحمد نقیب
عالی
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

شهین قیدر شاداتى
Sarami
هاله حدادکاوه