اثر محمد مظهری در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/132080

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی محمد مظهری (فروخته شد)
جمع گشته قطره قطره آب چشم،
همچو سیلی سوی هر جو میرود...
(۳۵×۵۰)
قلم ۲سانتی
(قاب و پاسپارتو ۵۰×۷۰)
قاب چوبی
20 0 14,184
محفل خوشنویسی
35X50CM
(فروخته شد) جمع گشته قطره قطره آب چشم، همچو سیلی سوی هر جو میرود... (۳۵×۵۰) قلم ۲سانتی (قاب و پ... ادامه

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

منصورخرمی
علیرضا آقاخانی
خوشنویسJT