اثر پروین حسین زاده تبریزى در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/123595

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک پروین حسین زاده تبریزى اکرلیک . پست مدرن . چوگان ایرانى120&80
18 0 10,441
محفل نقاشی و گرافیک
اکرلیک . پست مدرن . چوگان ایرانى120&80

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حسین هلالی
فرشته پزشکی
ghafoorian