اثر سایه سمیر در هنر گویندگی : محفل گویندگی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/117361


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سعیده رستمی
مجتبی سرلک
داود میر محمدی