اثر نسیم زندی زاده(ں-ښ ٺاڪ) در هنر شعر و داستان : محفل شعر و داستان

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/115830

هنر شعر و داستان محفل شعر و داستان نسیم زندی زاده(ں-ښ ٺاڪ) ما می رویم اما...
2 0 963
ما می رویم اما...

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

یادگار رحمانی
محسن پورحاتم
فاطمه مقیم هنجنی