هنر شعر و داستان : شعر فراق

هنر شعر و داستان شعر فراق abs اینجا ستاره است 
باران ندیده ام،

اما بدان هنوز

هر فصل ، پیش تو
از ابرِ آه من،
پاییز می شود.
ABS
37 0 14,428
اینجا ستاره است باران ندیده ام، اما بدان هنوز هر فصل ، پیش تو از ابرِ آ... ادامه
هنر شعر و داستان شعر فراق Hossein MohammadPour
30 0 12,546
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر فراق Azadeh
30 2 11,520
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر فراق Rebekaz
29 0 10,874
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر فراق Rebekaz
29 1 10,882
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر فراق شهرام
24 0 13,068
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر فراق شهرام
22 0 13,008
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر فراق mohammadsam
20 0 10,354
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر فراق mohammadsam
18 0 10,287
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر فراق رامین کریمی
18 0 12,202
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر فراق بهرام بیگ لویی
18 0 14,021
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر فراق نیما حیدرپور تو برگهای من بودی
و من درختی در حوالی رود
با هم بودیم چون بهاری گرم و سبز
تا اینکه سوز حرفهای پاییز سردت کرد
با رود رفتی و من اما هر بهار انتظارت را میکشیدم
آنقدر که فهمیدم
من مانده ام و زمستانی ابدی...
نیما حیدرپور
18 0 13,467
تو برگهای من بودی و من درختی در حوالی رود با هم بودیم چون بهاری گرم و سبز تا ... ادامه
هنر شعر و داستان شعر فراق سمیه میرزایی
18 1 13,807
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر فراق سمیه میرزایی
17 1 13,836
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر فراق mahgol
16 0 10,155
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر فراق سمیه میرزایی
14 0 13,738
بدون عنوان
پاییز از راه میرسد و من به درختی فکر میکنم که نفرین میکند ریشه هایش را در آرز... ادامه
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
خیالی نیست برو اما سالها بعد اگر کسی سراغ لبخندهایم را بگیرد چه بگویم؟؟؟ نیما حیدرپور
بدون عنوان
Loading