هنر شعر و داستان : شعر فراق

37 0 21,575
شعر فراق
اینجا ستاره است باران ندیده ام، اما بدان هنوز هر فصل ، پیش تو از ابرِ آ... ادامه
30 2 15,916
شعر فراق
بدون عنوان
29 0 15,363
شعر فراق
بدون عنوان
29 1 15,414
شعر فراق
بدون عنوان
24 0 17,476
شعر فراق
بدون عنوان
22 0 17,349
شعر فراق
بدون عنوان
20 0 14,640
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 14,503
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 16,596
شعر فراق
بدون عنوان
18 0 20,502
شعر فراق
تو برگهای من بودی و من درختی در حوالی رود با هم بودیم چون بهاری گرم و سبز تا ... ادامه
18 1 18,444
شعر فراق
بدون عنوان
17 1 18,553
شعر فراق
بدون عنوان
16 0 14,625
شعر فراق
بدون عنوان
14 0 18,379
شعر فراق
بدون عنوان
13 0 13,339
شعر فراق
پاییز از راه میرسد و من به درختی فکر میکنم که نفرین میکند ریشه هایش را در آرز... ادامه
12 0 9,991
شعر فراق
بدون عنوان
12 0 9,528
شعر فراق
بدون عنوان
11 0 9,497
شعر فراق
بدون عنوان
10 0 10,160
شعر فراق
بدون عنوان
9 0 8,595
شعر فراق
بدون عنوان
9 0 9,577
شعر فراق
بدون عنوان
7 0 13,487
شعر فراق
خیالی نیست برو اما سالها بعد اگر کسی سراغ لبخندهایم را بگیرد چه بگویم؟؟؟ نیما حیدرپور
7 0 9,461
شعر فراق
بدون عنوان
6 0 5,931
شعر فراق
بدون عنوان
Loading