اثر نیما حیدرپور در هنر شعر و داستان : شعر فراق

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/20719

هنر شعر و داستان شعر فراق نیما حیدرپور پاییز از راه میرسد
و من به درختی فکر میکنم
که نفرین میکند ریشه هایش را
در آرزوی دو بال،یا دو پا
تا در پی برگهایش پرواز کند
تا به دنبال آنها بدود...
نیما حیدرپور
13 0 15,058
شعر فراق
پاییز از راه میرسد و من به درختی فکر میکنم که نفرین میکند ریشه هایش را در آرزوی دو بال،یا دو پا ... ادامه

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

منصور مصطفائی فر
الف پاشائی
نیما حیدرپور