هنر شعر و داستان : شعر سفر

هنر شعر و داستان شعر سفر abs سفر به روی ماه تو


شب است و قصد کرده ام به آسمان سفر کنم
ز روی همچو ماه تو در این سفر گذر کنم

به قایق شکسته ای زنم به موج موی تو
چنان رها شوم درآن ، ز هر چه غم حذر کنم

به ابروان چون کمان به شوق تکیه می زنم
به پلک تو نشینم و هزار خنده میزنم

هزار شُکر میکنم در آسمان چشم تو
دوباره وصل میشود نگاهِ من ، نگاهِ تو

چه رازها چه نازها در آن زلال چَشم تو
چه شعرها بگویمت به عشق تو  ز چَشم تو

ز خام پخته گشته ام ز پیچ و تاب این سفر
به بوسه ای از آن لب شراب رنگِ چون شکر

‏ABS
105 0 20,156
سفر به روی ماه تو شب است و قصد کرده ام به آسمان سفر کنم ز روی همچو ماه تو ... ادامه
هنر شعر و داستان شعر سفر سایه
92 0 20,412
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر _ABEDINI_
87 0 16,582
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر سمیرا آنالویی
55 0 18,073
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر homaya
48 0 15,984
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر بهرام بیگ لویی
47 0 18,833
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر مهناز شجاعی آرا
43 0 18,136
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر saba
41 0 15,903
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر Ali Hassani
35 0 16,234
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر سینا ارس خان
33 0 17,366
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر رها پرهام
30 0 17,564
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر daaaniiaaal
26 0 15,932
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر عبدالملک خرمالی
25 0 16,882
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر nader
24 0 16,107
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر sami
22 0 15,543
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر سمیه میرزایی
22 0 18,347
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر صحرا
21 0 18,190
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر سارگل
20 0 16,884
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر mohad
20 0 15,687
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر شهرزاد
20 0 10,420
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر DeraZheh
20 0 9,249
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر عادل فنائی
17 0 11,428
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر Fahim
15 0 8,995
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر حاتم محمدی
15 0 10,354
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر باغبان
12 0 11,128
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر مریم تهرانی
11 0 10,580
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر dar kheesh
10 0 8,767
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر الیاس
10 0 10,136
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر ☺Hwni☺
9 0 9,999
بدون عنوان
Loading