هنر شعر و داستان : شعر سفر

هنر شعر و داستان شعر سفر abs سفر به روی ماه تو


شب است و قصد کرده ام به آسمان سفر کنم
ز روی همچو ماه تو در این سفر گذر کنم

به قایق شکسته ای زنم به موج موی تو
چنان رها شوم درآن ، ز هر چه غم حذر کنم

به ابروان چون کمان به شوق تکیه می زنم
به پلک تو نشینم و هزار خنده میزنم

هزار شُکر میکنم در آسمان چشم تو
دوباره وصل میشود نگاهِ من ، نگاهِ تو

چه رازها چه نازها در آن زلال چَشم تو
چه شعرها بگویمت به عشق تو  ز چَشم تو

ز خام پخته گشته ام ز پیچ و تاب این سفر
به بوسه ای از آن لب شراب رنگِ چون شکر

‏ABS
105 0 23,857
سفر به روی ماه تو شب است و قصد کرده ام به آسمان سفر کنم ز روی همچو ماه تو ... ادامه
هنر شعر و داستان شعر سفر سایه
92 0 23,908
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر _ABEDINI_
87 0 19,911
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر سمیرا آنالویی
55 0 21,518
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر homaya
48 0 19,306
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر بهرام بیگ لویی
47 0 22,376
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر مهناز شجاعی آرا
43 0 21,595
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر saba
41 0 19,293
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر Ali Hassani
35 0 19,580
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر سینا ارس خان
33 0 20,839
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر رها پرهام
30 0 21,021
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر daaaniiaaal
26 0 19,273
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر عبدالملک خرمالی
25 0 20,344
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر nader
24 0 19,480
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر sami
22 0 18,859
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر سمیه میرزایی
22 0 21,850
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر صحرا
21 0 21,695
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر سارگل
20 0 20,281
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر mohad
20 0 19,004
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر شهرزاد
20 0 11,922
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر DeraZheh
20 0 10,694
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر عادل فنائی
17 0 13,031
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر Fahim
15 0 10,438
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر حاتم محمدی
15 0 11,876
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر باغبان
12 0 12,671
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر مریم تهرانی
11 0 12,155
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر dar kheesh
10 0 10,186
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر الیاس
10 0 11,631
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر ☺Hwni☺
9 0 11,500
بدون عنوان
Loading