هنر شعر و داستان : شعر سفر

هنر شعر و داستان شعر سفر abs سفر به روی ماه تو


شب است و قصد کرده ام به آسمان سفر کنم
ز روی همچو ماه تو در این سفر گذر کنم

به قایق شکسته ای زنم به موج موی تو
چنان رها شوم درآن ، ز هر چه غم حذر کنم

به ابروان چون کمان به شوق تکیه می زنم
به پلک تو نشینم و هزار خنده میزنم

هزار شُکر میکنم در آسمان چشم تو
دوباره وصل میشود نگاهِ من ، نگاهِ تو

چه رازها چه نازها در آن زلال چَشم تو
چه شعرها بگویمت به عشق تو  ز چَشم تو

ز خام پخته گشته ام ز پیچ و تاب این سفر
به بوسه ای از آن لب شراب رنگِ چون شکر

‏ABS
105 0 13,609
سفر به روی ماه تو شب است و قصد کرده ام به آسمان سفر کنم ز روی همچو ماه تو ... ادامه
هنر شعر و داستان شعر سفر سایه
92 0 14,571
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر _ABEDINI_
87 0 11,113
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر سمیرا آنالویی
55 0 12,317
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر homaya
48 0 10,528
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر بهرام بیگ لویی
47 0 12,935
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر مهناز شجاعی آرا
43 0 12,352
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر saba
41 0 10,411
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر Ali Hassani
35 0 10,719
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر سینا ارس خان
33 0 11,677
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر رها پرهام
30 0 11,860
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر daaaniiaaal
26 0 10,457
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر عبدالملک خرمالی
25 0 11,225
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر nader
24 0 10,541
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر sami
22 0 10,082
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر سمیه میرزایی
22 0 12,474
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر صحرا
21 0 12,382
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر سارگل
20 0 11,237
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر mohad
20 0 10,206
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر شهرزاد
20 0 7,855
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر DeraZheh
20 0 6,853
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر عادل فنائی
17 0 8,645
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر Fahim
15 0 6,567
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر حاتم محمدی
15 0 7,780
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر باغبان
12 0 8,461
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر مریم تهرانی
11 0 7,967
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر dar kheesh
10 0 6,395
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر الیاس
10 0 7,614
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر ☺Hwni☺
9 0 7,451
بدون عنوان
Loading