هنر شعر و داستان : شعر سفر

هنر شعر و داستان شعر سفر abs سفر به روی ماه تو


شب است و قصد کرده ام به آسمان سفر کنم
ز روی همچو ماه تو در این سفر گذر کنم

به قایق شکسته ای زنم به موج موی تو
چنان رها شوم درآن ، ز هر چه غم حذر کنم

به ابروان چون کمان به شوق تکیه می زنم
به پلک تو نشینم و هزار خنده میزنم

هزار شُکر میکنم در آسمان چشم تو
دوباره وصل میشود نگاهِ من ، نگاهِ تو

چه رازها چه نازها در آن زلال چَشم تو
چه شعرها بگویمت به عشق تو  ز چَشم تو

ز خام پخته گشته ام ز پیچ و تاب این سفر
به بوسه ای از آن لب شراب رنگِ چون شکر

‏ABS
105 0 8,238
سفر به روی ماه تو شب است و قصد کرده ام به آسمان سفر کنم ز روی همچو ماه تو ... ادامه
هنر شعر و داستان شعر سفر سایه
92 0 9,495
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر _ABEDINI_
87 0 6,855
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر سمیرا آنالویی
55 0 7,336
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر homaya
48 0 6,275
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر بهرام بیگ لویی
47 0 7,773
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر مهناز شجاعی آرا
43 0 7,491
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر saba
41 0 6,130
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر Ali Hassani
35 0 6,381
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر سینا ارس خان
33 0 6,912
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر رها پرهام
30 0 7,083
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر daaaniiaaal
26 0 6,150
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر nader
24 0 6,125
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر sami
22 0 5,792
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر سمیه میرزایی
22 0 7,397
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر صحرا
21 0 7,305
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر سارگل
20 0 6,541
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر mohad
20 0 5,889
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر شهرزاد
20 0 5,506
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر DeraZheh
20 0 4,891
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر عادل فنائی
17 0 5,932
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر Fahim
15 0 4,578
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر حاتم محمدی
15 0 5,377
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر باغبان
12 0 5,948
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر مریم تهرانی
11 0 5,545
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر dar kheesh
10 0 4,420
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر الیاس
10 0 5,226
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر ☺Hwni☺
9 0 5,088
بدون عنوان
Loading