هنر شعر و داستان : شعر سفر

هنر شعر و داستان شعر سفر abs سفر به روی ماه تو


شب است و قصد کرده ام به آسمان سفر کنم
ز روی همچو ماه تو در این سفر گذر کنم

به قایق شکسته ای زنم به موج موی تو
چنان رها شوم درآن ، ز هر چه غم حذر کنم

به ابروان چون کمان به شوق تکیه می زنم
به پلک تو نشینم و هزار خنده میزنم

هزار شُکر میکنم در آسمان چشم تو
دوباره وصل میشود نگاهِ من ، نگاهِ تو

چه رازها چه نازها در آن زلال چَشم تو
چه شعرها بگویمت به عشق تو  ز چَشم تو

ز خام پخته گشته ام ز پیچ و تاب این سفر
به بوسه ای از آن لب شراب رنگِ چون شکر

‏ABS
105 3 42,358
سفر به روی ماه تو شب است و قصد کرده ام به آسمان سفر کنم ز روی همچو ماه تو ... ادامه
هنر شعر و داستان شعر سفر سایه
92 1 40,433
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر _ABEDINI_
87 0 35,938
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر سمیرا آنالویی
55 0 37,807
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر homaya
48 0 35,273
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر بهرام بیگ لویی
47 0 39,016
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر مهناز شجاعی آرا
43 0 37,926
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر saba
41 0 35,269
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر Ali Hassani
35 0 35,647
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر سینا ارس خان
33 0 37,045
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر رها پرهام
30 0 37,721
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر daaaniiaaal
26 0 35,272
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر عبدالملک خرمالی
25 0 36,539
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر nader
24 0 35,626
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر sami
22 0 34,809
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر سمیه میرزایی
22 1 38,306
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر صحرا
21 0 38,010
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر سارگل
20 0 36,433
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر mohad
20 0 34,976
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر شهرزاد
20 0 18,775
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر DeraZheh
20 0 17,392
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر عادل فنائی
17 0 20,010
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر Fahim
15 0 17,112
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر حاتم محمدی
15 0 18,720
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر باغبان
12 0 19,605
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر مریم تهرانی
11 0 19,115
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر dar kheesh
10 0 16,863
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر الیاس
10 0 18,850
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر ☺Hwni☺
9 0 18,285
بدون عنوان
Loading