هنر شعر و داستان : شعر سفر

هنر شعر و داستان شعر سفر abs سفر به روی ماه تو


شب است و قصد کرده ام به آسمان سفر کنم
ز روی همچو ماه تو در این سفر گذر کنم

به قایق شکسته ای زنم به موج موی تو
چنان رها شوم درآن ، ز هر چه غم حذر کنم

به ابروان چون کمان به شوق تکیه می زنم
به پلک تو نشینم و هزار خنده میزنم

هزار شُکر میکنم در آسمان چشم تو
دوباره وصل میشود نگاهِ من ، نگاهِ تو

چه رازها چه نازها در آن زلال چَشم تو
چه شعرها بگویمت به عشق تو  ز چَشم تو

ز خام پخته گشته ام ز پیچ و تاب این سفر
به بوسه ای از آن لب شراب رنگِ چون شکر

‏ABS
105 1 37,430
سفر به روی ماه تو شب است و قصد کرده ام به آسمان سفر کنم ز روی همچو ماه تو ... ادامه
هنر شعر و داستان شعر سفر سایه
92 0 36,244
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر _ABEDINI_
87 0 31,931
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر سمیرا آنالویی
55 0 33,709
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر homaya
48 0 31,281
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر بهرام بیگ لویی
47 0 34,809
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر مهناز شجاعی آرا
43 0 33,813
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر saba
41 0 31,280
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر Ali Hassani
35 0 31,631
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر سینا ارس خان
33 0 32,971
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر رها پرهام
30 0 33,482
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر daaaniiaaal
26 0 31,286
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر عبدالملک خرمالی
25 0 32,459
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر nader
24 0 31,583
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر sami
22 0 30,830
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر سمیه میرزایی
22 0 34,167
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر صحرا
21 0 33,913
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر سارگل
20 0 32,393
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر mohad
20 0 30,985
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر شهرزاد
20 0 17,191
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر DeraZheh
20 0 15,848
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر عادل فنائی
17 0 18,388
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر Fahim
15 0 15,582
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر حاتم محمدی
15 0 17,145
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر باغبان
12 0 17,991
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر مریم تهرانی
11 0 17,494
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر dar kheesh
10 0 15,341
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر الیاس
10 0 17,282
بدون عنوان
هنر شعر و داستان شعر سفر ☺Hwni☺
9 0 16,725
بدون عنوان
Loading