هنر عکاسی : عکاسی سیلوئت یا ضد نور

88 4 18,659
عکاسی سیلوئت یا ضد نور
#این عکس دارای فرم های منظمی است که کلاغ باعث شده این فرمه بشکنه و خلاقیت و یه ج... ادامه
75 0 20,799
عکاسی سیلوئت یا ضد نور
غروب باشد و ساحل تو نیستی و مرا ب اوج میبرد امواج غم پریشانی #سوری_اعلایی
53 0 27,876
عکاسی سیلوئت یا ضد نور
Uder the Arc #سیلوئت #ضد_نور #مونوکروم #کانسپچوال #مفهومی #مینیمال #خیابان #مود ... ادامه
45 1 17,413
عکاسی سیلوئت یا ضد نور
قفسم تنگ و هوایش سرد است و بهاری که تماماً زرد است چو مسیحا به صلیبم بردند ایستا... ادامه
44 0 10,863
عکاسی سیلوئت یا ضد نور
تفرجگاه باباداوود الشتر-لرستان
33 0 7,233
عکاسی سیلوئت یا ضد نور
زرینه رود شاهیندژ
Loading