هنر عکاسی : عکاسی سیلوئت یا ضد نور

عکاسی ضد نور یا سایه‌نما یا سیلوئت (Silhouette)

1 روز تا شروع امتیاز دهی

مجسمه #رضا_شاه در شهرک سینمایی غزالی
عکاس : سید سام رباطی #عالی جناب . #MYEXCELLENCY عکاسی طبیعت کرمان
مرا خیال پروازیست..! سوی [ #تو] که قفس نمیگذاردم...
عنوان:سنگ زرد (قطع مربع - سیلوئت) یک هوای صاف پاییزی روی ابرها
« #عکاس و #کهکشان» عکاسی از آسمان شب و کهکشان راه شیری یکی از لذت بخش ترین هنرهاس... ادامه
Loading