هنر عکاسی : عکاسی سیلوئت یا ضد نور

عکاسی ضد نور یا سایه‌نما یا سیلوئت (Silhouette)

9 روز تا شروع امتیاز دهی

تفرجگاه باباداوود الشتر-لرستان
Loading