هنر عکاسی : عکاسی سیلوئت یا ضد نور

88 4 20,188
عکاسی سیلوئت یا ضد نور
#این عکس دارای فرم های منظمی است که کلاغ باعث شده این فرمه بشکنه و خلاقیت و یه ج... ادامه
75 0 22,496
عکاسی سیلوئت یا ضد نور
غروب باشد و ساحل تو نیستی و مرا ب اوج میبرد امواج غم پریشانی #سوری_اعلایی
53 0 30,273
عکاسی سیلوئت یا ضد نور
Uder the Arc #سیلوئت #ضد_نور #مونوکروم #کانسپچوال #مفهومی #مینیمال #خیابان #مود ... ادامه
45 1 18,918
عکاسی سیلوئت یا ضد نور
قفسم تنگ و هوایش سرد است و بهاری که تماماً زرد است چو مسیحا به صلیبم بردند ایستا... ادامه
44 0 11,532
عکاسی سیلوئت یا ضد نور
تفرجگاه باباداوود الشتر-لرستان
33 0 7,618
عکاسی سیلوئت یا ضد نور
زرینه رود شاهیندژ
Loading