هنر گویندگی : دکلمه شعر سهراب سپهری

14 4 16,744
دکلمه شعر سهراب سپهری
قسمت کوتاهی از شعر اهل کاشانم سهراب سپهری خوانش حمید هادیزاده با گوشی ضبط گردیده شده
11 0 17,625
دکلمه شعر سهراب سپهری
من به اندازه یک ابر دلم می‌گیرد وقتی از پنجره می‌بینم حوری - دختر بالغ همسایه - ... ادامه
7 0 18,954
دکلمه شعر سهراب سپهری
چالش دکلمه ی شعر سهراب
4 1 17,114
دکلمه شعر سهراب سپهری
کفشهایم کو ، اثر شادروان سهراب سپهری ، خوانش م.ن.صفا
2 0 11,195
دکلمه شعر سهراب سپهری
غمی غمناک از دفتر مرگ رنگ
Loading