هنر گویندگی : دکلمه شعر سهراب سپهری

دکلمه اشعار سهراب سپهری صوتی زیر ٣دقیقه

5 روز تا شروع امتیاز دهی

من به اندازه یک ابر دلم می‌گیرد وقتی از پنجره می‌بینم حوری - دختر بالغ همسایه - ... ادامه
قسمت کوتاهی از شعر اهل کاشانم سهراب سپهری خوانش حمید هادیزاده با گوشی ضبط گردیده شده
کفشهایم کو ، اثر شادروان سهراب سپهری ، خوانش م.ن.صفا
غمی غمناک از دفتر مرگ رنگ
Loading