هنر گویندگی : دکلمه شعر سهراب سپهری

دکلمه اشعار سهراب سپهری صوتی زیر ٣دقیقه

16 روز تا شروع امتیاز دهی

قسمت کوتاهی از شعر اهل کاشانم سهراب سپهری خوانش حمید هادیزاده با گوشی ضبط گردیده شده
کفشهایم کو ، اثر شادروان سهراب سپهری ، خوانش م.ن.صفا
غمی غمناک از دفتر مرگ رنگ
Loading