هنر گویندگی : دکلمه شعر سهراب سپهری

قسمت کوتاهی از شعر اهل کاشانم سهراب سپهری خوانش حمید هادیزاده با گوشی ضبط گردیده شده
من به اندازه یک ابر دلم می‌گیرد وقتی از پنجره می‌بینم حوری - دختر بالغ همسایه - ... ادامه
چالش دکلمه ی شعر سهراب
کفشهایم کو ، اثر شادروان سهراب سپهری ، خوانش م.ن.صفا
غمی غمناک از دفتر مرگ رنگ
Loading