هنر گویندگی : دکلمه شعر سهراب سپهری

14 4 10,244
دکلمه شعر سهراب سپهری
قسمت کوتاهی از شعر اهل کاشانم سهراب سپهری خوانش حمید هادیزاده با گوشی ضبط گردیده شده
11 0 11,797
دکلمه شعر سهراب سپهری
من به اندازه یک ابر دلم می‌گیرد وقتی از پنجره می‌بینم حوری - دختر بالغ همسایه - ... ادامه
7 0 12,629
دکلمه شعر سهراب سپهری
چالش دکلمه ی شعر سهراب
4 1 11,269
دکلمه شعر سهراب سپهری
کفشهایم کو ، اثر شادروان سهراب سپهری ، خوانش م.ن.صفا
2 0 8,102
دکلمه شعر سهراب سپهری
غمی غمناک از دفتر مرگ رنگ
Loading