هنر گویندگی : دکلمه شعر سهراب سپهری

14 4 9,526
دکلمه شعر سهراب سپهری
قسمت کوتاهی از شعر اهل کاشانم سهراب سپهری خوانش حمید هادیزاده با گوشی ضبط گردیده شده
11 0 11,016
دکلمه شعر سهراب سپهری
من به اندازه یک ابر دلم می‌گیرد وقتی از پنجره می‌بینم حوری - دختر بالغ همسایه - ... ادامه
7 0 11,806
دکلمه شعر سهراب سپهری
چالش دکلمه ی شعر سهراب
4 1 10,555
دکلمه شعر سهراب سپهری
کفشهایم کو ، اثر شادروان سهراب سپهری ، خوانش م.ن.صفا
2 0 7,632
دکلمه شعر سهراب سپهری
غمی غمناک از دفتر مرگ رنگ
Loading