هنر گویندگی : دکلمه شعر سهراب سپهری

19 روز تا شروع امتیاز دهی

قسمت کوتاهی از شعر اهل کاشانم سهراب سپهری خوانش حمید هادیزاده با گوشی ضبط گردیده شده
کفشهایم کو ، اثر شادروان سهراب سپهری ، خوانش م.ن.صفا
غمی غمناک از دفتر مرگ رنگ
Loading