1. سیمین قوامی
    Follow
3 0 846
محفل گویندگی
شعر از نیکو سیاه کوهی
3 0 1,181
محفل گویندگی
شعر از بانو نیکو سیاه کوهی
7 2 1,454
محفل گویندگی
شعر از حسین منزوی، یاد و نامش گرامی
4 2 1,355
محفل گویندگی
حاصل عمر _ #رهی معیری
7 3 1,718
محفل گویندگی
شعر از ابتهاج
7 0 4,184
محفل گویندگی
بخشی از شعر نشانه ها، سید علی صالحی
6 2 4,114
محفل گویندگی
بخشی از شعر آخر شاهنامه اخوان ثالث
4 3 3,978
محفل گویندگی
شعر از سید علی صالحی
2 0 1,274
محفل گویندگی
شعر از فروغی بسطامی
2 0 2,784
محفل گویندگی
روز با سعدی بخیر با چاشنی صدای جاودانه ی شجریان
7 0 5,660
محفل گویندگی
هشتم مهر، روز #مولانا گرامی 🙏🙏
3 2 1,853
محفل گویندگی
زاد روز #حسین منزوی گرامی
4 2 2,431
محفل گویندگی
شعر از فریدون مشیری
2 0 1,619
محفل گویندگی
شعر از سمیرا زرندی
9 4 5,138
محفل گویندگی
شعر از محمود یزدانی (شیدا)
3 1 2,970
محفل گویندگی
شب و گیسوی تو شاعر : محمود یزدانی (شیدا)
4 0 2,752
محفل گویندگی
آزادی _ شیرکو بی کس
5 0 1,839
محفل گویندگی
شعر از قیصر امین پور
2 0 2,711
محفل گویندگی
نبرد رستم و اسفندیار قسمت اول
6 0 7,364
محفل گویندگی
خلاصه داستان نبرد رستم و اسفندیار به مناسبت بیست و پنجم اردی بهشت روز فردوسی
6 0 5,359
محفل گویندگی
بوی باران فریدون مشیری
7 0 10,411
دکلمه شعر سهراب سپهری
چالش دکلمه ی شعر سهراب
5 0 4,653
محفل گویندگی
شعر از حمید مصدق
13 0 13,730
محفل گویندگی
تفآل به دیوان حافظ به نیت دوستان صد هنر ، یلدا مبارک
6 0 4,241
محفل گویندگی
زاد روز #شاملو گرامی باد
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

شیدااصغرزاده
#محمد_علی_مکری
Saleh ghadakzadeh