1. محسن نامدارزاده
    Follow
  2. هنرمند گاهی راست می گوید تا زیبایی ها را ببینی و گاهی دروغ می گوید تا زشتی ها را نبینی

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

علیرضا یزدانی
حورا حق شنو
سعید غمخوار