هنر خوشنویسی : اشعار خیام

چند رباعی از خیام
هنر خوشنویسی اشعار خیام پیمان آذری این اثر واگذار شده و با توجه به درخواست سفارش دهننده بازنویسی و بدلخواه و درخواست مشتری تذهیب خواهد شد
69 0 40,852
1,500,000 تومانخرید اثر
این اثر واگذار شده و با توجه به درخواست سفارش دهننده بازنویسی و بدلخواه و درخواس... ادامه
هنر خوشنویسی اشعار خیام ایرج سلیمانزاده شعر از خیام   اندازه 50 در 70
56 0 40,803
2,500,000 تومانخرید اثر
شعر از خیام اندازه 50 در 70
آنکس که زمین و چرخ و افلاک‌نهاد بس داغ که او بر دل غمناک نهاد #خیام
بدون عنوان
هنر خوشنویسی اشعار خیام سعید توسلی
46 1 39,884
500,000 تومانخرید اثر
بدون عنوان
هنر خوشنویسی اشعار خیام vahidasadi
46 0 39,843
400,000 تومانخرید اثر
بدون عنوان
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم
دریاب دمی که با طرب میگذرد
هنر خوشنویسی اشعار خیام (Hghgallery(Habib Ghanbari اسباب جهان
سال اجرا ۱۳۹۵ خط حبیب قنبری 
تذهیب و پاسپارتو شده بهمراه قاب  سایز ۵۰×۷۰
40 1 57,410
25,000,000 تومانخرید اثر
اسباب جهان سال اجرا ۱۳۹۵ خط حبیب قنبری تذهیب و پاسپارتو شده بهمراه قاب سایز ۵۰×۷۰
تا کی غم ان خورم که دارم یانه
گردون نگری زقد فرسوده ی ماست جیحون اثری ز اشک پالوده ی ماست دوزخ شرری زرنج بیه... ادامه
تحریر۱۳۹۴_ابعاد۶۵×۴۵
چلیپا با تذهیب، پاسپارتو و قاب
ترکیب برگرفته از اثر استاد امیرخانی
ای چرخ ز گردش تو خرسند نیم
ای چرخ فلک خرابی از کینه تست
گر می نخوری طعنه مزن مستان را
20×35 (# فروخته شد)
هنر خوشنویسی اشعار خیام محمد ابراهیمی ذره خاکم و در کوی تو ام وقت خوش است 
ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم
19 0 24,237
200,000 تومانخرید اثر
ذره خاکم و در کوی تو ام وقت خوش است ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم
بدون عنوان
اﻱ ﻛﺎﺵ... ﺳﻮﻱ #ﻋﺪﻡ, ﺩﺭﻱ ﻳﺎﻓﺘﻤﻲ!!!...
بدون عنوان
خوشنویسی با خودکار
Loading