هنر خوشنویسی : اشعار خیام

85 2 68,417
اشعار خیام
چند رباعی از خیام
69 0 67,832
اشعار خیام
این اثر واگذار شده و با توجه به درخواست سفارش دهننده بازنویسی و بدلخواه و درخواس... ادامه
56 0 67,930
اشعار خیام
شعر از خیام اندازه 50 در 70
51 1 69,963
اشعار خیام
آنکس که زمین و چرخ و افلاک‌نهاد بس داغ که او بر دل غمناک نهاد #خیام
50 0 68,313
اشعار خیام
بدون عنوان
46 0 66,196
اشعار خیام
بدون عنوان
43 1 66,228
اشعار خیام
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم
40 1 87,279
اشعار خیام
اسباب جهان سال اجرا ۱۳۹۵ خط حبیب قنبری تذهیب و پاسپارتو شده بهمراه قاب سایز ۵۰×۷۰
36 0 68,014
اشعار خیام
دریاب دمی که با طرب میگذرد
34 0 68,150
اشعار خیام
تا کی غم ان خورم که دارم یانه
28 0 83,980
اشعار خیام
گردون نگری زقد فرسوده ی ماست جیحون اثری ز اشک پالوده ی ماست دوزخ شرری زرنج بیه... ادامه
27 3 68,751
اشعار خیام
تحریر۱۳۹۴_ابعاد۶۵×۴۵
26 0 66,941
اشعار خیام
چلیپا با تذهیب، پاسپارتو و قاب
24 0 65,593
اشعار خیام
ترکیب برگرفته از اثر استاد امیرخانی
23 2 67,720
اشعار خیام
ای چرخ ز گردش تو خرسند نیم
21 0 66,500
اشعار خیام
ای چرخ فلک خرابی از کینه تست
21 0 67,076
اشعار خیام
گر می نخوری طعنه مزن مستان را
20 0 38,083
اشعار خیام
20×35 (# فروخته شد)
19 0 38,416
اشعار خیام
ذره خاکم و در کوی تو ام وقت خوش است ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم
18 0 35,759
اشعار خیام
بدون عنوان
18 1 35,644
اشعار خیام
اﻱ ﻛﺎﺵ... ﺳﻮﻱ #ﻋﺪﻡ, ﺩﺭﻱ ﻳﺎﻓﺘﻤﻲ!!!...
18 0 35,674
اشعار خیام
بدون عنوان
18 0 37,507
اشعار خیام
خوشنویسی با خودکار
Loading