هنر خوشنویسی : اشعار خیام

85 1 61,197
اشعار خیام
چند رباعی از خیام
69 0 60,955
اشعار خیام
این اثر واگذار شده و با توجه به درخواست سفارش دهننده بازنویسی و بدلخواه و درخواس... ادامه
56 0 61,020
اشعار خیام
شعر از خیام اندازه 50 در 70
51 1 63,034
اشعار خیام
آنکس که زمین و چرخ و افلاک‌نهاد بس داغ که او بر دل غمناک نهاد #خیام
50 0 61,512
اشعار خیام
بدون عنوان
46 0 59,471
اشعار خیام
بدون عنوان
43 1 59,509
اشعار خیام
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم
41 0 61,171
اشعار خیام
دریاب دمی که با طرب میگذرد
40 1 79,927
اشعار خیام
اسباب جهان سال اجرا ۱۳۹۵ خط حبیب قنبری تذهیب و پاسپارتو شده بهمراه قاب سایز ۵۰×۷۰
34 0 61,465
اشعار خیام
تا کی غم ان خورم که دارم یانه
28 0 75,699
اشعار خیام
گردون نگری زقد فرسوده ی ماست جیحون اثری ز اشک پالوده ی ماست دوزخ شرری زرنج بیه... ادامه
27 3 61,872
اشعار خیام
تحریر۱۳۹۴_ابعاد۶۵×۴۵
26 0 60,041
اشعار خیام
چلیپا با تذهیب، پاسپارتو و قاب
24 0 58,677
اشعار خیام
ترکیب برگرفته از اثر استاد امیرخانی
23 1 60,880
اشعار خیام
ای چرخ ز گردش تو خرسند نیم
21 0 59,838
اشعار خیام
ای چرخ فلک خرابی از کینه تست
21 0 60,371
اشعار خیام
گر می نخوری طعنه مزن مستان را
20 0 34,762
اشعار خیام
20×35 (# فروخته شد)
19 0 34,980
اشعار خیام
ذره خاکم و در کوی تو ام وقت خوش است ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم
18 0 32,578
اشعار خیام
بدون عنوان
18 1 32,459
اشعار خیام
اﻱ ﻛﺎﺵ... ﺳﻮﻱ #ﻋﺪﻡ, ﺩﺭﻱ ﻳﺎﻓﺘﻤﻲ!!!...
18 0 32,518
اشعار خیام
بدون عنوان
18 0 34,175
اشعار خیام
خوشنویسی با خودکار
Loading