هنر خوشنویسی : اشعار خیام

85 2 75,604
اشعار خیام
چند رباعی از خیام
69 0 74,736
اشعار خیام
این اثر واگذار شده و با توجه به درخواست سفارش دهننده بازنویسی و بدلخواه و درخواس... ادامه
56 0 74,796
اشعار خیام
شعر از خیام اندازه 50 در 70
51 1 77,214
اشعار خیام
آنکس که زمین و چرخ و افلاک‌نهاد بس داغ که او بر دل غمناک نهاد #خیام
50 0 75,102
اشعار خیام
بدون عنوان
46 1 73,662
اشعار خیام
بدون عنوان
46 0 72,903
اشعار خیام
بدون عنوان
43 1 72,983
اشعار خیام
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم
40 1 94,737
اشعار خیام
اسباب جهان سال اجرا ۱۳۹۵ خط حبیب قنبری تذهیب و پاسپارتو شده بهمراه قاب سایز ۵۰×۷۰
36 0 74,870
اشعار خیام
دریاب دمی که با طرب میگذرد
34 0 74,825
اشعار خیام
تا کی غم ان خورم که دارم یانه
28 0 92,256
اشعار خیام
گردون نگری زقد فرسوده ی ماست جیحون اثری ز اشک پالوده ی ماست دوزخ شرری زرنج بیه... ادامه
27 3 75,595
اشعار خیام
تحریر۱۳۹۴_ابعاد۶۵×۴۵
26 0 73,925
اشعار خیام
چلیپا با تذهیب، پاسپارتو و قاب
24 0 72,730
اشعار خیام
ترکیب برگرفته از اثر استاد امیرخانی
23 2 74,656
اشعار خیام
ای چرخ ز گردش تو خرسند نیم
21 0 73,240
اشعار خیام
ای چرخ فلک خرابی از کینه تست
21 0 73,745
اشعار خیام
گر می نخوری طعنه مزن مستان را
20 0 41,385
اشعار خیام
20×35 (# فروخته شد)
19 0 41,967
اشعار خیام
ذره خاکم و در کوی تو ام وقت خوش است ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم
18 0 38,910
اشعار خیام
بدون عنوان
18 1 38,822
اشعار خیام
اﻱ ﻛﺎﺵ... ﺳﻮﻱ #ﻋﺪﻡ, ﺩﺭﻱ ﻳﺎﻓﺘﻤﻲ!!!...
18 0 38,827
اشعار خیام
بدون عنوان
18 0 40,794
اشعار خیام
خوشنویسی با خودکار
Loading