هنر خوشنویسی : اشعار خیام

85 2 78,580
اشعار خیام
چند رباعی از خیام
69 0 77,588
اشعار خیام
این اثر واگذار شده و با توجه به درخواست سفارش دهننده بازنویسی و بدلخواه و درخواس... ادامه
56 0 77,599
اشعار خیام
شعر از خیام اندازه 50 در 70
51 1 80,182
اشعار خیام
آنکس که زمین و چرخ و افلاک‌نهاد بس داغ که او بر دل غمناک نهاد #خیام
50 0 77,903
اشعار خیام
بدون عنوان
46 1 76,450
اشعار خیام
بدون عنوان
46 0 75,632
اشعار خیام
بدون عنوان
43 1 75,756
اشعار خیام
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم
40 1 97,816
اشعار خیام
اسباب جهان سال اجرا ۱۳۹۵ خط حبیب قنبری تذهیب و پاسپارتو شده بهمراه قاب سایز ۵۰×۷۰
36 0 77,703
اشعار خیام
دریاب دمی که با طرب میگذرد
34 0 77,553
اشعار خیام
تا کی غم ان خورم که دارم یانه
28 0 95,751
اشعار خیام
گردون نگری زقد فرسوده ی ماست جیحون اثری ز اشک پالوده ی ماست دوزخ شرری زرنج بیه... ادامه
27 3 78,408
اشعار خیام
تحریر۱۳۹۴_ابعاد۶۵×۴۵
26 0 76,854
اشعار خیام
چلیپا با تذهیب، پاسپارتو و قاب
24 0 75,774
اشعار خیام
ترکیب برگرفته از اثر استاد امیرخانی
23 2 77,569
اشعار خیام
ای چرخ ز گردش تو خرسند نیم
21 0 75,983
اشعار خیام
ای چرخ فلک خرابی از کینه تست
21 0 76,467
اشعار خیام
گر می نخوری طعنه مزن مستان را
20 0 42,965
اشعار خیام
20×35 (# فروخته شد)
19 0 43,702
اشعار خیام
ذره خاکم و در کوی تو ام وقت خوش است ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم
18 0 40,400
اشعار خیام
بدون عنوان
18 1 40,334
اشعار خیام
اﻱ ﻛﺎﺵ... ﺳﻮﻱ #ﻋﺪﻡ, ﺩﺭﻱ ﻳﺎﻓﺘﻤﻲ!!!...
18 0 40,328
اشعار خیام
بدون عنوان
18 0 42,416
اشعار خیام
خوشنویسی با خودکار
Loading