هنر خوشنویسی : اشعار خیام

85 2 96,111
اشعار خیام
چند رباعی از خیام
69 0 94,264
اشعار خیام
این اثر واگذار شده و با توجه به درخواست سفارش دهننده بازنویسی و بدلخواه و درخواس... ادامه
56 0 94,004
اشعار خیام
شعر از خیام اندازه 50 در 70
51 1 98,183
اشعار خیام
آنکس که زمین و چرخ و افلاک‌نهاد بس داغ که او بر دل غمناک نهاد #خیام
50 0 94,175
اشعار خیام
بدون عنوان
46 1 92,850
اشعار خیام
بدون عنوان
46 0 91,623
اشعار خیام
بدون عنوان
43 1 91,953
اشعار خیام
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم
40 1 117,600
اشعار خیام
50X70CM
اسباب جهان سال اجرا 1393خط حبیب قنبری تذهیب و پاسپارتو شده بهمراه قاب سایز ۵۰×۷۰
36 0 94,581
اشعار خیام
دریاب دمی که با طرب میگذرد
34 0 93,521
اشعار خیام
تا کی غم ان خورم که دارم یانه
28 0 116,078
اشعار خیام
گردون نگری زقد فرسوده ی ماست جیحون اثری ز اشک پالوده ی ماست دوزخ شرری زرنج بیه... ادامه
27 3 94,986
اشعار خیام
تحریر۱۳۹۴_ابعاد۶۵×۴۵
26 0 94,168
اشعار خیام
چلیپا با تذهیب، پاسپارتو و قاب
24 0 93,906
اشعار خیام
ترکیب برگرفته از اثر استاد امیرخانی
23 2 94,746
اشعار خیام
ای چرخ ز گردش تو خرسند نیم
21 0 92,013
اشعار خیام
ای چرخ فلک خرابی از کینه تست
21 0 92,417
اشعار خیام
گر می نخوری طعنه مزن مستان را
20 0 51,257
اشعار خیام
20×35 (# فروخته شد)
19 0 52,748
اشعار خیام
ذره خاکم و در کوی تو ام وقت خوش است ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم
18 0 48,285
اشعار خیام
بدون عنوان
18 1 48,321
اشعار خیام
اﻱ ﻛﺎﺵ... ﺳﻮﻱ #ﻋﺪﻡ, ﺩﺭﻱ ﻳﺎﻓﺘﻤﻲ!!!...
18 0 48,206
اشعار خیام
بدون عنوان
18 0 50,784
اشعار خیام
خوشنویسی با خودکار
Loading