هنر خوشنویسی : اشعار خیام

85 2 108,346
اشعار خیام
چند رباعی از خیام
69 0 105,726
اشعار خیام
این اثر واگذار شده و با توجه به درخواست سفارش دهننده بازنویسی و بدلخواه و درخواس... ادامه
56 0 105,089
اشعار خیام
شعر از خیام اندازه 50 در 70
51 1 109,853
اشعار خیام
آنکس که زمین و چرخ و افلاک‌نهاد بس داغ که او بر دل غمناک نهاد #خیام
50 0 105,220
اشعار خیام
بدون عنوان
46 2 103,897
اشعار خیام
بدون عنوان
46 0 102,493
اشعار خیام
بدون عنوان
43 1 103,012
اشعار خیام
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم
40 1 129,657
اشعار خیام
50X70CM
اسباب جهان سال اجرا 1393خط حبیب قنبری تذهیب و پاسپارتو شده بهمراه قاب سایز ۵۰×۷۰
36 0 105,651
اشعار خیام
دریاب دمی که با طرب میگذرد
34 0 104,374
اشعار خیام
تا کی غم ان خورم که دارم یانه
28 0 130,046
اشعار خیام
گردون نگری زقد فرسوده ی ماست جیحون اثری ز اشک پالوده ی ماست دوزخ شرری زرنج بیه... ادامه
27 3 106,356
اشعار خیام
تحریر۱۳۹۴_ابعاد۶۵×۴۵
26 0 106,084
اشعار خیام
چلیپا با تذهیب، پاسپارتو و قاب
24 0 107,341
اشعار خیام
ترکیب برگرفته از اثر استاد امیرخانی
23 2 106,119
اشعار خیام
ای چرخ ز گردش تو خرسند نیم
21 0 102,918
اشعار خیام
ای چرخ فلک خرابی از کینه تست
21 0 103,342
اشعار خیام
گر می نخوری طعنه مزن مستان را
20 0 56,030
اشعار خیام
20×35 (# فروخته شد)
19 0 58,018
اشعار خیام
ذره خاکم و در کوی تو ام وقت خوش است ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم
18 0 52,931
اشعار خیام
بدون عنوان
18 2 52,945
اشعار خیام
اﻱ ﻛﺎﺵ... ﺳﻮﻱ #ﻋﺪﻡ, ﺩﺭﻱ ﻳﺎﻓﺘﻤﻲ!!!...
18 0 52,830
اشعار خیام
بدون عنوان
18 0 55,570
اشعار خیام
خوشنویسی با خودکار
Loading