هنر خوشنویسی : اشعار خیام

85 1 53,059
اشعار خیام
چند رباعی از خیام
69 0 53,417
اشعار خیام
این اثر واگذار شده و با توجه به درخواست سفارش دهننده بازنویسی و بدلخواه و درخواس... ادامه
56 0 53,360
اشعار خیام
شعر از خیام اندازه 50 در 70
51 1 55,508
اشعار خیام
آنکس که زمین و چرخ و افلاک‌نهاد بس داغ که او بر دل غمناک نهاد #خیام
50 0 54,058
اشعار خیام
بدون عنوان
46 0 52,205
اشعار خیام
بدون عنوان
43 1 52,104
اشعار خیام
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم
41 0 53,518
اشعار خیام
دریاب دمی که با طرب میگذرد
40 1 72,229
اشعار خیام
اسباب جهان سال اجرا ۱۳۹۵ خط حبیب قنبری تذهیب و پاسپارتو شده بهمراه قاب سایز ۵۰×۷۰
34 0 54,105
اشعار خیام
تا کی غم ان خورم که دارم یانه
28 0 66,443
اشعار خیام
گردون نگری زقد فرسوده ی ماست جیحون اثری ز اشک پالوده ی ماست دوزخ شرری زرنج بیه... ادامه
27 3 54,197
اشعار خیام
تحریر۱۳۹۴_ابعاد۶۵×۴۵
26 0 52,629
اشعار خیام
چلیپا با تذهیب، پاسپارتو و قاب
24 0 51,173
اشعار خیام
ترکیب برگرفته از اثر استاد امیرخانی
23 1 53,359
اشعار خیام
ای چرخ ز گردش تو خرسند نیم
21 0 52,711
اشعار خیام
ای چرخ فلک خرابی از کینه تست
21 0 53,063
اشعار خیام
گر می نخوری طعنه مزن مستان را
20 0 30,660
اشعار خیام
20×35 (# فروخته شد)
19 0 30,801
اشعار خیام
ذره خاکم و در کوی تو ام وقت خوش است ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم
18 0 28,872
اشعار خیام
بدون عنوان
18 1 28,719
اشعار خیام
اﻱ ﻛﺎﺵ... ﺳﻮﻱ #ﻋﺪﻡ, ﺩﺭﻱ ﻳﺎﻓﺘﻤﻲ!!!...
18 0 28,854
اشعار خیام
بدون عنوان
18 0 30,217
اشعار خیام
خوشنویسی با خودکار
Loading