هنر خوشنویسی : اشعار خیام

85 2 86,985
اشعار خیام
چند رباعی از خیام
69 0 85,548
اشعار خیام
این اثر واگذار شده و با توجه به درخواست سفارش دهننده بازنویسی و بدلخواه و درخواس... ادامه
56 0 85,468
اشعار خیام
شعر از خیام اندازه 50 در 70
51 1 88,958
اشعار خیام
آنکس که زمین و چرخ و افلاک‌نهاد بس داغ که او بر دل غمناک نهاد #خیام
50 0 85,742
اشعار خیام
بدون عنوان
46 1 84,292
اشعار خیام
بدون عنوان
46 0 83,294
اشعار خیام
بدون عنوان
43 1 83,499
اشعار خیام
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم
40 1 108,010
اشعار خیام
50X70CM
اسباب جهان سال اجرا 1393خط حبیب قنبری تذهیب و پاسپارتو شده بهمراه قاب سایز ۵۰×۷۰
36 0 85,934
اشعار خیام
دریاب دمی که با طرب میگذرد
34 0 85,208
اشعار خیام
تا کی غم ان خورم که دارم یانه
28 0 105,521
اشعار خیام
گردون نگری زقد فرسوده ی ماست جیحون اثری ز اشک پالوده ی ماست دوزخ شرری زرنج بیه... ادامه
27 3 86,255
اشعار خیام
تحریر۱۳۹۴_ابعاد۶۵×۴۵
26 0 85,026
اشعار خیام
چلیپا با تذهیب، پاسپارتو و قاب
24 0 84,342
اشعار خیام
ترکیب برگرفته از اثر استاد امیرخانی
23 2 85,917
اشعار خیام
ای چرخ ز گردش تو خرسند نیم
21 0 83,692
اشعار خیام
ای چرخ فلک خرابی از کینه تست
21 0 84,101
اشعار خیام
گر می نخوری طعنه مزن مستان را
20 0 47,334
اشعار خیام
20×35 (# فروخته شد)
19 0 48,490
اشعار خیام
ذره خاکم و در کوی تو ام وقت خوش است ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم
18 0 44,577
اشعار خیام
بدون عنوان
18 1 44,548
اشعار خیام
اﻱ ﻛﺎﺵ... ﺳﻮﻱ #ﻋﺪﻡ, ﺩﺭﻱ ﻳﺎﻓﺘﻤﻲ!!!...
18 0 44,510
اشعار خیام
بدون عنوان
18 0 46,907
اشعار خیام
خوشنویسی با خودکار
Loading