هنر خوشنویسی : اشعار خیام

85 2 72,069
اشعار خیام
چند رباعی از خیام
69 0 71,350
اشعار خیام
این اثر واگذار شده و با توجه به درخواست سفارش دهننده بازنویسی و بدلخواه و درخواس... ادامه
56 0 71,443
اشعار خیام
شعر از خیام اندازه 50 در 70
51 1 73,638
اشعار خیام
آنکس که زمین و چرخ و افلاک‌نهاد بس داغ که او بر دل غمناک نهاد #خیام
50 0 71,767
اشعار خیام
بدون عنوان
46 1 70,294
اشعار خیام
بدون عنوان
46 0 69,623
اشعار خیام
بدون عنوان
43 1 69,653
اشعار خیام
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم
40 1 91,131
اشعار خیام
اسباب جهان سال اجرا ۱۳۹۵ خط حبیب قنبری تذهیب و پاسپارتو شده بهمراه قاب سایز ۵۰×۷۰
36 0 71,479
اشعار خیام
دریاب دمی که با طرب میگذرد
34 0 71,561
اشعار خیام
تا کی غم ان خورم که دارم یانه
28 0 88,273
اشعار خیام
گردون نگری زقد فرسوده ی ماست جیحون اثری ز اشک پالوده ی ماست دوزخ شرری زرنج بیه... ادامه
27 3 72,244
اشعار خیام
تحریر۱۳۹۴_ابعاد۶۵×۴۵
26 0 70,486
اشعار خیام
چلیپا با تذهیب، پاسپارتو و قاب
24 0 69,196
اشعار خیام
ترکیب برگرفته از اثر استاد امیرخانی
23 2 71,238
اشعار خیام
ای چرخ ز گردش تو خرسند نیم
21 0 69,926
اشعار خیام
ای چرخ فلک خرابی از کینه تست
21 0 70,479
اشعار خیام
گر می نخوری طعنه مزن مستان را
20 0 39,712
اشعار خیام
20×35 (# فروخته شد)
19 0 40,186
اشعار خیام
ذره خاکم و در کوی تو ام وقت خوش است ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم
18 0 37,296
اشعار خیام
بدون عنوان
18 1 37,192
اشعار خیام
اﻱ ﻛﺎﺵ... ﺳﻮﻱ #ﻋﺪﻡ, ﺩﺭﻱ ﻳﺎﻓﺘﻤﻲ!!!...
18 0 37,205
اشعار خیام
بدون عنوان
18 0 39,123
اشعار خیام
خوشنویسی با خودکار
Loading