هنر خوشنویسی : اشعار خیام

85 1 57,282
اشعار خیام
چند رباعی از خیام
69 0 57,321
اشعار خیام
این اثر واگذار شده و با توجه به درخواست سفارش دهننده بازنویسی و بدلخواه و درخواس... ادامه
56 0 57,383
اشعار خیام
شعر از خیام اندازه 50 در 70
51 1 59,501
اشعار خیام
آنکس که زمین و چرخ و افلاک‌نهاد بس داغ که او بر دل غمناک نهاد #خیام
50 0 57,958
اشعار خیام
بدون عنوان
46 0 56,035
اشعار خیام
بدون عنوان
43 1 55,998
اشعار خیام
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم
41 0 57,511
اشعار خیام
دریاب دمی که با طرب میگذرد
40 1 76,307
اشعار خیام
اسباب جهان سال اجرا ۱۳۹۵ خط حبیب قنبری تذهیب و پاسپارتو شده بهمراه قاب سایز ۵۰×۷۰
34 0 57,970
اشعار خیام
تا کی غم ان خورم که دارم یانه
28 0 71,231
اشعار خیام
گردون نگری زقد فرسوده ی ماست جیحون اثری ز اشک پالوده ی ماست دوزخ شرری زرنج بیه... ادامه
27 3 58,236
اشعار خیام
تحریر۱۳۹۴_ابعاد۶۵×۴۵
26 0 56,499
اشعار خیام
چلیپا با تذهیب، پاسپارتو و قاب
24 0 55,097
اشعار خیام
ترکیب برگرفته از اثر استاد امیرخانی
23 1 57,273
اشعار خیام
ای چرخ ز گردش تو خرسند نیم
21 0 56,457
اشعار خیام
ای چرخ فلک خرابی از کینه تست
21 0 56,874
اشعار خیام
گر می نخوری طعنه مزن مستان را
20 0 32,871
اشعار خیام
20×35 (# فروخته شد)
19 0 33,110
اشعار خیام
ذره خاکم و در کوی تو ام وقت خوش است ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم
18 0 30,862
اشعار خیام
بدون عنوان
18 1 30,730
اشعار خیام
اﻱ ﻛﺎﺵ... ﺳﻮﻱ #ﻋﺪﻡ, ﺩﺭﻱ ﻳﺎﻓﺘﻤﻲ!!!...
18 0 30,827
اشعار خیام
بدون عنوان
18 0 32,345
اشعار خیام
خوشنویسی با خودکار
Loading