هنر سایر

اثر خود را در موضوع مطرح شده و با توجه به نوع فایل خواسته شده(فیلم یا عکس یا صدا) ارسال کنید

خرید و فروش آثار مجسمه و حجم

محفل سایر هنر ها
اشتراک آثار با موضوع آزاد
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
بازدید آثار

مسابقات گذشته

نمایشگاه 100هنر فصل دوم
هنر سایر نمایشگاه 100هنر فصل دوم
بازدید آثار (21)
نمایشگاه 100هنر فصل اول
هنر سایر نمایشگاه 100هنر فصل اول
بازدید آثار (17)
گریم پیر کردن چهره
هنر سایر گریم پیر کردن چهره
بازدید آثار (6)

آثار سایر

تابلو # مینیاتور متریال # گلبرگ طبیعی
سفال هزاررنگ با نقش ورنگ های بدیع
ابعاد:۵۵*۷۵ متریال:چرم
#چهره ابعاد:۷۰*۹۰ متریال:چرم
#کوزه_گلیمی ساخته شده با پارچه دستباف و جاجیم و فرش و گلیمی قدمت دار
Loading