هنر سایر

اثر خود را در موضوع مطرح شده و با توجه به نوع فایل خواسته شده(فیلم یا عکس یا صدا) ارسال کنید

خرید و فروش آثار مجسمه و حجم

محفل سایر هنر ها
اشتراک آثار با موضوع آزاد
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
بازدید آثار

مسابقات گذشته

گریم پیر کردن چهره
هنر سایر گریم پیر کردن چهره
بازدید آثار (6)

آثار سایر

0 0 1,208
محفل سایر هنر ها
20X30X15CM
سفال لعابدار
1 0 1,184
محفل سایر هنر ها
20X20X20CM
سفال لعابدار Creature
هنر سایر محفل سایر هنر ها مسعود سلیمانپور #مسعود سلیمانپور
مجسمه
بدون عنوان
متریال: چوب گردو
سال خلق : 1402
#فروخته_شد
فروخته شد
1 0 1,279
محفل سایر هنر ها
7X38X7CM
#مسعود سلیمانپور مجسمه بدون عنوان متریال: چوب گردو سال خلق : 1402 #فروخته_شد
Loading