1. مسعود احمدی
    Follow
  2. حضور در دو نمایشگاه آکروماتیک و تکنیک آزاد گروهی در فرهنگ سرای معرفت و فرهنگسرای بهمن در سالهای ۹۵ و ۹۶ . آموزش طراحی و نقاشی تکنیکهای رنگ روغن و سیاه قلم

تکنیک رنگ و روغن سایز ۷۰×۵۰
تکنیک رنگ و روغن سایز ۱۰۰×۷۰
شعر جدیدم ادامه دارد...
تکنیک رنگ و روغن سایز ۱۰۰×۷۰
تکنیک سیاه قلم
تکنیک رنگ و روغن سایز ۱۰۰ ×۷۰
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

الهام فتاحی ثانی
ساحل یحیایی
علی روستایی