1. ایدا پاکزاد
    Follow
2 0 1,307
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
ایدا پاکزاد ترکیب مواد روی بوم ۱۰۰ * ۷۰ Multi mix media on canvas 100 * 70 2019
2 0 986
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
ایدا پاکزاد ترکیب مواد روی بوم ۸۰ * ۸۰ Multi mix media on canvas 80 * 80 2018
4 0 3,145
محفل نقاشی و گرافیک
40X50CM
ایدا پاکزاد ترکیب مواد روی بوم ۴۰ * ۵۰ Multi mix media on canvas 50 * 40
3 0 2,807
محفل نقاشی و گرافیک
40X40CM
ایدا پاکزاد ترکیب مواد روی بوم ۴۰ * ۴۰ Multi mix media on canvas 40 * 40 2020
4 0 3,109
محفل نقاشی و گرافیک
40X50CM
ایدا پاکزاد ترکیب مواد روی بوم ۴۰ * ۵۰ multi mix media on canvas 50 * 40 2020
3 0 1,256
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
رنگ روغن روی بوم ۵۰*۷۰
1 0 896
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
رنگ روغن روی بوم ۵۰*۷۰
3 0 2,510
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
رنگ روغن روی بوم ۸۰*۸۰
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

هدیه توکلیان
پریا طاهری
نگین رابحی