1. حمید هادیزاده
    Follow
  2. در سال شصت وهشت در زمینه شعر در بین مدارس متوسطه استان لرستان نفر اول شده ودر چندین شب شعر در شهرهای مختلف شرکت داشته وچندین لوح تقدیر از این شب شعرها گرفته در سال هفتادو دو در رشته کارشناسی ادبیات فارغ التحصيل شده وعمده فعالیتهای هنری وی در دهه هفتاد ونیمه اول دهه هشتاد میباشد

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ابوالقاسم کریمی
نامدار
sogand-ramzany