1. زهرا خسروی
    Follow
  2. فعالیت در حیطه اجتماعی و شرکت در جلسات شعر اداره ارشاد و انجمن ادواری_چاپ اثر(بیدمجنون) _همکاری با گروه های هنری طنز

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فرزاد - عرب
بردیا امین افشار
کاظم پارسای