1. مهدی بهزادی
    Follow
اکریلیک روی بوم ۷۵x۷۵ سانتیمتر
ابعاد ۳۵x۲۵ سانتیمتر
ترکیب مواد واکریلیک روی بوم ۷۰x۷۰ سانتیمتر
مرکب وورق طلا روی مقوا
اکریلیک روی پارچه
اکروایک روی پارچه ۱۰۰x۸۰ سانتیمتر
اکریلیک روی بوم ابعاد ۱۵۰x۹۰
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی اکریلیک روی بوم ۱۲۰x۷۰ سانتیمتر
1 0 5,411
4,000,000 تومانخرید اثر
اکریلیک روی بوم ۱۲۰x۷۰ سانتیمتر
ترکیب مواد و اکریلیک روی بوم ۵۰x۷۰ سانتیمتر
قلم ۱۵ میلیمتر
قلم ۱۵ میلیمتر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی اکریلیک روی پارچه ابعاد ۱۵۰x۱۵۰ سانتیمتر
9 2 5,358
4,000,000 تومانخرید اثر
اکریلیک روی پارچه ابعاد ۱۵۰x۱۵۰ سانتیمتر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی ترکیب مواد و اکریلیک روی بوم ابعاد ۱۵۰x۱۵۰ سانتیمتر
9 1 5,294
4,000,000 تومانخرید اثر
ترکیب مواد و اکریلیک روی بوم ابعاد ۱۵۰x۱۵۰ سانتیمتر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی اثر برجسته نقاشی خط اکریلیک روی بوم ابعاد ۷۰x۷۰ سانتیمتر
2 1 2,453
3,000,000 تومانخرید اثر
اثر برجسته نقاشی خط اکریلیک روی بوم ابعاد ۷۰x۷۰ سانتیمتر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی
1 1 444
2,000,000 تومانخرید اثر
بدون عنوان
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی ترکیب مواد اکریلیک روی بوم  ۹۰x۴۰ سانتیمتر
2 0 930
2,000,000 تومانخرید اثر
ترکیب مواد اکریلیک روی بوم ۹۰x۴۰ سانتیمتر
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمد مجدی رضایی خواه
ebrahim
مریم اکبری