1. علی جاپلقیان
    Follow
  2. علی جاپلقیان . متولد 1347 نقاش فعالیت در رشته نقاشی ، نگارگری و گرافیک از سال 1361 تا اکنون ، فراگیری نگارگری نزد استاد فرهاد رستمپور ، نقاشی نزد بهزاد اکبری و مصطفی اکبری ( طراحی و تولید نقشه فرش دستبافت از سال 1364 تا 1395 . فراگیری نقشه فرش در نزد استاد عزت الله ابراهیمی و مطالعات عملی سبک استاد احمد ارچنگ و .. ( برگزاری دو نمایشگاه انفرادی نقوش فرش ، نقاشی در سال 1379 و نقوش فرش در سال 1388 و چند نمایشگاه و غرفه اختصاصی دیگر رتبه اول طراحی فرش منطقه غرب کشور .سال 1392

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مرضیه ملکی
keyvan
اشکان محمدیان