1. فریده سادات حسینی
    Follow
  2. نقاشي،سبك رئاليسم،مدرس،مسلط ب تمام تكنيك هاي نقاشي.

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

پگاه قربان پور
حسن حیدری
مژگان بخشی