1. محمد محمدزاده تیتکانلو
    Follow
  2. نقاش، عکاس،فیلمساز، محقق تاریخ هنر، مبدع شیوه دیجیتال داگرئوتیپ در عکاسی، متولد ۱۳۴۳، سبک نقاشی اکسپرسیونیسم، دادائیسم

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

پوریا شکرپور
حامدوثوقی
شمین اعتدال