1. رمضان ترکمانی
    Follow
  2. #نگارگر# تذهیب کار# خوشنویس#شاعر# مجری# مدرس انجمن خوشنویسان در رشته تذهیب و نگارگری از سال 1373 عضو انجمن نگارگری ایرانی شرکت در دوسالانه های نگارگری ایرانی برگزاری هشت نمایشگاه با عنوان کرشمه های ترنج 1 الی 8 (به همراه آثار هنرجویان) برگزاری دو نمایشگاه انفرادی خوشنویسی و نگارگری شاگردی در محضر استاد محمدباقرآقامیری(بزرگ)

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

عطیه مایلی فرتاش
الهه رهنما
محمد جمالی