1. حسین وهابی
    Follow
بدون عنوان ۲۰۰×۱۳۰×۷ سانتیمتر
۲۰۰×۱۴۰×۷ سانتیمتر بدون عنوان
در اندرون من خسته دل ندانم که کیست ... ۱۱۰×۱۰۰×۲ اکرولیک روی بوم
نیکی و بدی... ۱۱۰×۱۰۰ سانتیمتر اکرولیک روی بوم
من به جان آمدم... ۸۳×۸۰ سانتیمتر اکرولیک روی بوم
نیکی و بدی ۱۰۰×۷۰ سانتیمتر
درخت زندگی ۱۲۰×۱۸۰
نیکی و بدی که نهاد بشر است ... ۱۰۰×۷۰
۱۰۰×۷۰ اکرولیک روی بوم
۱۰۰×۷۰ اکرولیک روی بوم
درخت زندگی ۱۲۰×۱۸۰ سانتی متر اکرولیک روی بوم
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Soheil Azhary
پریسا رحمانی
سمانه رمضانی