1. حسین وهابی
    Follow
درخت زندگی ۱۲۰×۱۸۰
نیکی و بدی که نهاد بشر است ... ۱۰۰×۷۰
لطفا حذف شود
۱۰۰×۷۰ اکرولیک روی بوم
۱۰۰×۷۰ اکرولیک روی بوم
درخت زندگی ۱۲۰×۱۸۰ سانتی متر اکرولیک روی بوم
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فاطمه بشیری
سهیلا حسن زاده
سرورسالمی