23 0 19,829
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
1389.09.12 Mentalism A3 #تصویرسازی #آبرنگ #گواش #نقاشی #صحنه سازی #توهم #دوگانگی #روح... ادامه
12 1 55,248
طرح گرافیکی عاشقانه
نقاشی رنگ روغن من با اجرای ذهنی 😊My mental painting رویایی داشتم که در غبار زم... ادامه
21 0 13,549
محفل خوشنویسی
ترجمه انگلیسی شعر سعدی بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند به سبک... ادامه
17 0 13,012
محفل خوشنویسی
اثر تحریر شده به سبک Ornamental Copperplate از ابوالفضل غلامی Congratulations ... ادامه
20 3 17,498
محفل خوشنویسی
آیه ١٣٥ سوره مبارکه نساء که متن سوره در ورودی دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد نصب ش... ادامه
Loading