18 2 11,539
محفل خوشنویسی
آیه ١٣٥ سوره مبارکه نساء که متن سوره در ورودی دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد نصب ش... ادامه
20 0 11,256
محفل نقاشی و گرافیک
1389.09.12 Mentalism A3 #تصویرسازی #آبرنگ #گواش #نقاشی #صحنه سازی #توهم #دوگانگی #روح ب... ادامه
12 1 35,833
طرح گرافیکی عاشقانه
نقاشی رنگ روغن من با اجرای ذهنی 😊My mental painting رویایی داشتم که در غبار زم... ادامه
18 0 7,084
محفل خوشنویسی
ترجمه انگلیسی شعر سعدی بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند به سبک... ادامه
13 0 6,936
محفل خوشنویسی
اثر تحریر شده به سبک Ornamental Copperplate از ابوالفضل غلامی Congratulations ... ادامه
Loading