هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک Elham از مجموعه دامغا - نمادها و موتیف‌های فرش و گلیم  #آذربایجان
مواد روی بوم - نقش #برجسته -  #رنگ_روغن و  #اکریلیک #کلاژ گلیم و جاجیم قدیمی
#فروخته_شد
ابعاد 100*100
فروخته شد
33 2 33,554
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
از مجموعه دامغا - نمادها و موتیف‌های فرش و گلیم #آذربایجان مواد روی بوم - نقش ... ادامه
21 0 13,413
محفل نقاشی و گرافیک
از مجموعه دامغا - نمادها و موتیف‌های فرش و گلیم #آذربایجان مواد روی بوم - نقش #... ادامه
30 0 14,356
محفل نقاشی و گرافیک
از مجموعه دامغا - نمادها و موتیف‌های فرش و گلیم #آذربایجان مواد روی بوم - نقش #... ادامه
21 0 16,073
محفل نقاشی و گرافیک
از مجموعه دامغا - نمادها و موتیف‌های فرش و گلیم #آذربایجان مواد روی بوم - نقش ... ادامه
27 2 9,980
محفل نقاشی و گرافیک
از مجموعه دامغا - نمادها و موتیف‌های فرش و گلیم #آذربایجان مواد روی بوم - نقش #... ادامه
21 0 9,653
محفل نقاشی و گرافیک
از مجموعه دامغا - نمادها و موتیف‌های فرش و گلیم #آذربایجان مواد روی بوم - نقش #... ادامه
4 0 4,067
محفل نقاشی و گرافیک
سایز۵۰/۷۰. ترکیب مواد ... ادامه
11 0 3,994
محفل نقاشی و گرافیک
پایت را اندازه گلیمت دراز کن(ضرب المثل های ترکی)
1 0 4,496
محفل نقاشی و گرافیک
20X20CM
نقاش اثر : آزاده حجت سال خلق اثر : بهمن ۱۳۹۷ نام اثر : «گلیم بافت» از آلبوم «ب... ادامه
5 0 4,238
محفل سایر هنر ها
نام اثر ‌آروشا ‌Aarusha ابعاد :30 cm 40 * cm #تاپستری #‌گلیم بافی مدرن #تکنیک_ داری
4 0 4,179
محفل سایر هنر ها
#تاپستری #‌گلیم بافی ـ نام اثر آچالیا ابعاد ٦٥ *‌ ٣٥
7 0 5,180
محفل سایر هنر ها
#کوزه_گلیمی ساخته شده با پارچه دستباف و جاجیم و فرش و گلیم قدمت دار kilim vase
Loading