نتایج جست جو "چنگیز_رحمتی" در سایت 100هنر

0 0 222
محفل شعر و داستان
در کفه ای تمام داشته هایم را... درکفه ای تمام نداشته‌هایم را... تساویِ ز... ادامه
0 0 230
محفل شعر و داستان
بُریده بُریده می خندیم و شادی،پاره پاره بیرون میفتد مثل قفسی که پرنده را تک... ادامه
0 0 988
محفل شعر و داستان
آن طرفِ دلتنگی زندگی پیرهنی تنگ تر از دلتنگی ست گم شدن درخود ودرپیرهنِ ب... ادامه
Loading