نتایج جست جو "مرضیه_خلج" در سایت 100هنر

3 0 2,973
محفل نقاشی و گرافیک
80X40CM
#نقاشی جیغ تکنیک #اکرولیک روی بوم به همراه قاب مشکی #مرضیه_خلج
0 0 266
محفل نقاشی و گرافیک
100X80CM
#پرتره آتش برجسته تکنیک #میکس_مدیا روی بوم به همراه قاب مشکی #مرضیه_خلج
0 0 245
محفل نقاشی و گرافیک
40X30CM
#نقاشی_خط تکنیک #اکرولیک روی بوم ابعاد با قاب ۵۰*۴۰ به همراه قاب سفید #مرضیه_خلج
1 0 331
محفل نقاشی و گرافیک
35X45CM
نقاشی پرتره تکنیک #آبرنگ به همراه قاب #پرتره #مرضیه_خلج
0 0 183
محفل نقاشی و گرافیک
35X45CM
#فیگور مدل زنده تکنیک #رنگ_روغن روی بوم به همراه قاب چوبی سفید #مرضیه_خلج
0 0 169
محفل نقاشی و گرافیک
40X30CM
#طبیعت تکنیک #رنگ_روغن روی بوم ابعاد با قاب ۴۰*۵۰ به همراه قاب ام دی اف #مرضیه_خلج
Loading