1. مرضیه خلج
    Follow
  2. کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر تهران، کارشناسی گرافیک -نمایشگاه نقاشی انفرادی در گالري درخت با عنوان بیست و نه سالگی روجا در سال 95 -نمايشگاه گروهي تصويرسازي در حوزه هنري استان البرز ٩٦ -نمايشگاه نقاشي درآينه در پرديس تئاتر شهرزاد ٩٦ -شركت در نمايشگاه نقاشي گروهي ، گالري آيريك ٩٦ -شركت در نمايشگاه نقاشي گروهي ، گالري بهارستان ٩٧ -شركت در نمايشگاه نقاشي با عنوان خشك در حمام نواب٩٧ -شركت در اكسپو پرديس تئاتر شهرزاد ٩٧ - شركت در نمايشگاه گروهي نقاشي در گالري لاله ٩٧ -شركت در جشنواره دانشجويي ارتنگ دانشگاه علم و فرهنگ ٩٨ -شركت در نمايشگاه گروهي گالري ويستا ٩٨ حوزه تدريس: طراحي، سطح هاي مختلف نقاشي، تكنيك و ايده پردازي در نقاشي ، تصويرسازي (تكنيك و ايده پردازي) نقاش/عکاس/سرامیست

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Hesam Sharifi
پونیاحسینی
اعظم عزیزی قاسم آبادی