3 0 2,001
محفل نقاشی و گرافیک
100X120CM
#متریال اکریلیک و رنگ روغن #سال ۱۴۰۰ #ش۳ از مجموعه سیکل معیوب
3 0 1,973
محفل نقاشی و گرافیک
90X100CM
#متریال اکریلیک #سال ۱۴۰۰ #نام اثر ش۳ از مجموعه زن و رنگ
1 0 198
محفل عکاسی
60X80CM
#متریال چاپ روی کنواس #نام اثر ش۳ از مجموعه متال #نام هنرمند حسین نوروزی
1 0 658
محفل شعر و داستان
خـیـانـت مـار زهـرآلـود پـنـهـان در خـیـالـسـت هـمیـن پنـدارِ شـوم ، بر بی‌صفتـ... ادامه
Loading