3 0 1,842
محفل نقاشی و گرافیک
100X120CM
#متریال اکریلیک #سال ۱۴۰۰ #ش۲ از مجموعه سیکل معیوب
10 0 4,537
محفل نقاشی و گرافیک
ستایش۲ دو تابلو هستند که باهم به فروش میرسند.ابعاد هر تابلو ۵۰ در ۵۰ cm رنگ روغن
3 0 1,896
محفل نقاشی و گرافیک
90X100CM
# متریال اکریلیک #سال خلق اثر ۱۴۰۰ #نام اثر ش۲ از مجموعه زن و رنگ # هنرمند ... ادامه
0 0 194
محفل عکاسی
60X80CM
#متریال چاپ روی کنواس #نام اثر ش۲ از مجموعه متال # هنرمند حسین نوروزی
Loading